Nyheter

Stockholms Stad
2024-06-02

Moderaterna säger nej till förbud och symbolpolitik i form av Miljözon klass 3

Vid årsskiftet förbjuds alla bilar som inte är renodlade elbilar att köra i centrala Stockholm! Förbudet gäller såväl hybridbilar som transporter.

Vänsterstyret i Stockholms stad klubbar beslut om miljözon i centrala Stockholm utan konsekvensanalys. I området runt Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen blir det totalförbud mot diesel, bensin och hybridbilar. Sammantaget omfattas 20 kvarter.

Moderaterna är kritiska till beslutet eftersom det är förhastat och inte löser problemet. Istället vill vi se en östlig förbindelse som leder trafik utanför staden, så att bilar inte behöver åka igenom. Vi vill också ha fler laddstolpar och via trängselskatten underlätta för den som har elbil.

Beslutet om miljözon kommer slå hårt mot Stockholms företagare som redan nu överväger att flytta samtidigt som trafikproblematiken istället kommer flyttas till områden där ännu fler bor.

Läs mer här!

Moderaterna säger NEJ till:

  • Förbud och symbolpolitik i form av Miljözon klass 3 i delar av City som leder till försämrad framkomlighet och ökad biltrafik. Samtidigt riskerar det att bli stora trafikstockningar vilket leder till att fler bilar står på tomgång och släpper ut avgaser.

  • Butiksdöden som Miljözon klass 3 påskyndar genom dyrare leveranser och transporter till resturanger, butiker och företag.

  • Dålig framförhållning. På bara ett år ska företag, resturanger och stockholmare betala hundratusentals kronor för att ställa om till en elbil som tillåts även inom Miljözon klass 3 – i en svår ekonomisk tid.

Moderaterna säger JA till:

  • Ha fossilfri biltrafik i innerstan till 2030 genom att skapa möjligheter för stockholmare att ställa om. Det handlar bland annat om att skynda på utbyggnaden av laddinfrastruktur för att möjliggöra snabbare elektrifiering av fordonsflottan.

  • Kräva färdigställande av Stockholms ringled för bättre framkomlighet och minskad biltrafik i innerstaden.

  • Sänka parkeringsavgifter och trängselskatter för utsläppsfria bilar.

  • Plantera fler träd och grönska för bättre luftkvalitet och klimatanpassning.

  • Utreda fler platser där miljözon klass 2 kan införas utan att framkomligheten eller trafikflöden påverkas negativt.