Nyheter

Moderaterna i Hammarby Sjöstad
2023-01-17

Kallelse till årsmöte 2023

Välkommen till Moderaterna i Hammarby Sjöstads årsmöte den 15 februari 2023

Årsmötestalare är Moderaternas gruppledare i Stockholm stad och finansborgarrådskandidat Christofer Fjellner.

Information

Handlingarna utsändes via e-post och publiceras på föreningens webbsida senast 7 dagar innan årsmötet: moderaterna.net/hammarby-sjostad

Motioner skickas senast två veckor innan årsmötet till: hammarby-sjostad@moderaterna.se

Kandidaturer till styrelsen skickas senast 29 januari till valberedningens sammankallande Anton Claesson på anton.claesson@gmail.com

Program

Sjöstadsmoderaternas årsmöte inleds med ett gemensamt mingel med föreningarna Katarina, Maria och Sofia. Dryck och tilltugg serveras från kl. 17.30. Christofer Fjellner talar inför alla föreningar från kl. 18.15. Separata årsmöten hålls kl. 19.00 för respektive förening.

Vänligen skicka din anmälan senast den 13 februari till hammarby-sjostad@moderaterna.se


Varmt välkommen!

Therese Lindström

Föreningsordförande