Nyheter

Stockholms Stad
2024-06-02

Det behövs ett starkt europeiskt ledarskap för att vända den ekonomiska utvecklingen!

Det behövs ett starkt europeiskt ledarskap för att vända den ekonomiska utvecklingen!

EU:s ekonomi blir allt svagare jämfört med USA:s och Kinas. De gångna fem åren har EU:s ekonomi utsatts för enorma prövningar. Först av pandemin. Sedan av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, som blottlade riskerna med att vara beroende av rysk energi. För att kommande generationer ska kunna växa upp i ett Europa med framtidstro och välstånd behöver vi en tillväxtagenda kring fyra europeiska framtidsfrågor:


1. Nå målet om 3 procent av BNP till forskning och utveckling.

2. Investera mer i försvarsindustri, kärnkraft och nya gruvor.

3. Bygg en gemensam europeisk kapitalmarknad – ISK för Europa.

4. Slut fler handelsavtal och stärk skyddet av frihandeln.


EU kan inte leva på gamla meriter. Tvärtom måste vi växla upp tempot. För det är bara genom en starkare inre marknad och mer satsningar på innovation som svenska företag kan växa och bidra till att göra Europa friare och säkrare. Låt Europaparlamentsvalet bli startskottet för att göra Europa till världens mest tillväxtvänliga kontinent. 

Johan Forssell (M), utrikeshandelsminister och förbundsordförande Stockholms stad

Jessika Roswall (M), EU-minister

Tomas Tobé (M), toppkandidat i Europavalet 

Läs debattartikeln i sin helhet här!