Politik

Skärpta straff
Moderaterna

Skärpta straff

Moderaterna föreslår skärpta straff. Syftet är att minska brottsligheten och ge brottsoffren upprättelse. Sverige behöver en tuffare kriminalpolitik som sätter brottsoffrets intressen i fokus.

Straffen ska spegla brottets allvar. Det är viktigt för att sätta brottsoffret i centrum och för att återupprätta allmänhetens förtroenden för rättssystemet. Därför vill Moderaterna skärpa straffen, avskaffa mängdrabatten och ungdomsrabatten och utvisa utländska medborgare som begår brott som leder till fängelse. 

Straffen i Sverige är sedan länge orättvist låga. Det beror bland annat på olika straffrabatter. Den så kallade Nytorgsmannen dömdes för några år sedan för en rad grova sexuella brott inklusive sju våldtäkter. På grund av en generös mängdrabatt kommer han sitta i fängelse i knappt 3,5 år. Med Moderaternas politik hade han fått minst 12 års fängelse. Dansk domstol dömde en 17-årig svensk gängkriminell till 16 års fängelse för mord. På grund av en generös ungdomsrabatt hade straffet i Sverige sannolikt stannat vid fyra års sluten ungdomsvård.

Skärpta straff leder till minskad brottslighet

Skärpta straff har klara fördelar. Den som sitter i fängelse kan inte begå nya brott, och på så sätt minskar brottsligheten när fler får avtjänar längre fängelsestraff. Ett relativt litet antal personer begår nämligen de flesta allvarliga brotten i Sverige. När dessa blir dömda till fängelsestraff sker en så kallad inkapaciteringseffekt: Personerna kan helt enkelt inte begå nya brott under tiden de sitter inlåsta. Genom att skärpa straffen skyddar vi effektivt människor från att behöva bli utsatta för brott. Därför vill Moderaterna särskilt skärpa straffen för våldsbrott och sexualbrott. 

Moderaterna vill:

 • Skärpa straffen för våldsbrott och sexualbrott. Detsamma gäller straff för brott mot poliser och annan brottslighet som hotar rättsstatens och samhällets fundament.
 • Avskaffa dagens straffrabatter och straffa återfall mycket hårdare. Det ska inte löna sig att begå flera brott.

Avskaffad mängdrabatt

I Sverige finns det ett system med mängdrabatt. Det innebär att en person som begår flera brott bara behöver avtjäna hela straffet för det allvarligaste brottet. Det sker genast en avtrappning där straffvärdet blir mindre för de ”mildare” brotten. Så här fungerar mängdrabatten idag:

– Exempelvis behöver en serievåldtäktsman som begår tre våldtäkter bara avtjäna det fulla straffet för den grövsta våldtäkten. 

Moderaterna vill avskaffa dagens mängdrabatt och införa skärpta straff för den som blir dömd för flera brott.

Avskaffade ungdomsrabatter

I Sverige finns det en lagstadgad straffrabatt för unga vuxna i åldern 18–21 år. Det tycker vi är fel. Straffrabatten för ungdomar innebär:[1]

ÅlderUngdomsrabatt
18 årMinskat straff med 45­­­-55%
19 årMinskat straff med 3­0-40 %
20 årMinskat straff med 20-30 %

Det här är helt fel. Vår uppfattning är att en vuxen person som begår brott också ska behandlas som en vuxen av rättssystemet. Därför är det inte rimligt att vuxna människor som begår brott får rabatt på straffet. Regeringen har avskaffat ungdomsrabatten för vissa brott. Men Moderaterna vill gå steget längre och slopa den för alla brott. Med vår politik kommer den som är arton år gammal alltså inte att få rabatt på straffet.

Moderaterna vill:

 • Avskaffa ungdomsrabatten för alla brott som begås av gärningsmän över 18 år.

Den moderatledda regeringen har genomfört

 • Skärpta straff för gängrelaterad brottslighet.
 • Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden.
 • En ny lag om ordningsvakter träder i kraft den 1 januari 2024.

Följande är på gång:

 • Uppdrag att se över straffskalorna och reformera påföljdssystemet
 • Översyn av de osjälvständiga brottsformerna, billighetsskälen samt de försvårande och
 • förmildrande omständigheterna i brottsbalken ses över
 • Dagens form av mängdrabatt ses över
 • Utredning om ett förstärkt samhällsskydd och en minskad risk för återfall i brott inkluderat överväganden om att införa en ny tidsobestämd frihetsberövande påföljd,
 • Föreslå ändringar som innebär att återfall i brott ska beaktas i skärpande riktning vid straffmätningen,
 • Kriminalisera rymning och avvikelser från verkställigheten av ett fängelsestraff eller sluten ungdomsvård samt från verkställigheten av ett beslut om häktning eller förvar avseende utlänningar
 • Att villkorlig frigivning som huvudregel inte beviljas.
 • Att lämna en lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige
 • Att säkerställa ökad operativ förmåga att utreda och klara upp grova brott med koppling till kriminella nätverk, om fördjupat samarbete med Försvarsmakten.

[1] Se Zila & Jareborg, Straffrättens påföljdslära (2020, JUNO), under rubriken 15.2.2 ”S.k. Ungdomsrabatt”.

Bifogade filer