Politik

Jakt och viltvård
Moderaterna

Jakt och viltvård

Viltstammarna i Sverige har vuxit kraftigt de senaste decennierna. I grunden är det mycket positivt, men det för också med sig nackdelar. Till exempel ställer det höga krav på en politik som tar hänsyn till de som lever nära viltet och som begränsar skadorna på bland annat tamdjurshållningen. 

Genom en långsiktig rovdjurspolitik är våra fem stora rovdjur i Sverige – björn, varg, lodjur, järv och kungsörn – numera livskraftiga. Men med fler rovdjur, som etablerar sig i nya områden, ökar också konflikterna med människan.

Jägarnas insatser är viktiga för den svenska jakt- och viltvården. Det har under lång tid funnits ett samarbete mellan jägarna och myndigheterna, som har gett oss en välfungerande och kostnadseffektiv förvaltning. Moderaterna vill värna den här modellen. 

Minska antalet vargar

Riksdagen har fattat beslut om att Sverige ska ha mellan 170 och 270 vargar för att ha en livskraftig vargstam. I nuläget har Sverige betydligt fler vargar. För att skapa legitimitet för vargförvaltningen i hela landet vill vi minska vargstammen till 170 individer.    

Vargstammen orsakar problem för människor som lever och verkar i områden där vargen finns. Problemen är särskilt stora för tamdjursägare som får sina djur rivna. Moderaterna vill därför att tamdjursägare ska få skälig ersättning vid rovdjursangrepp.

Moderaternas förslag:

  • Minska vargstammen i Sverige till 170 vargar genom ökad jakt.
  • Skälig ersättning till tamdjursägare som får sina djur rivna vid rovdjursangrepp.

Låt jägare sälja vildsvinskött direkt till konsumenter

Vildsvinsstammen har vuxit explosionsartat de senaste 20 åren. Det orsakar problem för många lantbrukare som får sina jordbruksgrödor förstörda när vildsvinen bökar efter föda. För att öka incitamenten att jaga vildsvin vill vi göra det möjligt för jägare att sälja vildvinskött direkt till konsumenter, under förutsättning att ett trikinprov tas först.   

Moderaternas förslag:

  • Låt jägare sälja vildsvinskött direkt till konsumenter, efter avklarat trikinprov.

Eftersöksjägare ska få höjd lön

Viltolyckorna i Sverige ökar. Tack vare jägarnas insatser vid trafikeftersök förkortas många djurs lidande. Det här är en samhällsuppgift som jägarna skött på ett bra sätt under lång tid. Jägarna ställer upp dygnet runt årets alla dagar. Vi anser att de ersättningar som kommer jägarna tillgodo för detta är för låga och bör höjas.

Moderaternas förslag:

  • Höj ersättningen till eftersöksjägare.

Bifogade filer