Nyheter

EU-val
Essingen
2024-05-09

VIKTIGT VÄLJA TILL EU-PARLAMENTET 9:e JUNI!! - BAKGRUNDEN - DEL 2

En kort beskrivning av EU nertecknad av Pär Hallström, professor emeritus i juridik ( europarätt och folkrätt) och tillika styrelseledamot i Essingemoderaternas styrelse.

EU:s parlament, som vi nu ska välja den 9:e juni, antar alltså EU-lagar tillsammans med rådet, det utövar dessutom budgetmakten tillsammans med rådet, ger sitt godkännande till att EU sluter internationella avtal med länder utanför EU, det väljer kommissionens ordförande, och det har makten över kommissionen såtillvida att det kan tvinga kommissionen att avgå genom misstroendevotum.

 

Vi röstar ännu inte på rent europeiska partier utan på våra nationella. De ingår i sju olika partigrupper i det 720-hövdade EU-parlamentet. Våra moderater tillsammans med våra kristdemokrater ingår i gruppen Europeiska folkpartiet tillsammans med bland andra det danska konservative folkeparti, det finska samlingspartiet och de tyska kristdemokraterna.

Våra moderata EU-parlamentariker har med sitt pragmatiska förhållningssätt lyckats väl.