Nyheter

Essingen
2024-03-04

Skapa fler parkeringsplatser på Kungsholmen och Essingeöarna

Från och med 1 februari höjdes parkeringsavgifterna för boenden i innerstan med 45 procent, eller 6000 kronor per år. Höjningen slår särskilt hårt mot barnfamiljer och äldre. Vänsterstyret motiverade höjningen av parkeringsavgiften med att det är brist på parkeringsplatser. Men faktum är att man bedriver en politik för att minska antalet parkeringsplatser.

Krav i skrivelse från M till Kungsholmens stadsdelsnämnd: 

Moderaterna vill inte försvåra och fördyra för stockholmarna att

parkera sin bil. Vi tror i stället på att pragmatiskt lösa de problem som finns genom att skapa

fler parkeringsplatser. Ytterst handlar det om att möjliggöra för fler att bo och stanna i

Stockholm – även när livet förändras.


Moderaterna fråga förvaltningen:

  • Anser stadsdelsförvaltningen att det möjligt att tillsammans med trafikkontoret

identifiera och föreslå platser på Kungsholmen och Essingeöarna som kan bli nya

parkeringsplatser i gatumark?

  • Anser stadsdelsförvaltningen att det möjligt att tillsammans med andra berörda

nämnder identifiera platser för parkeringsgarage på Kungsholmen och/eller Essingeöarna?