Politik

  Vilken är Moderaternas unika uppgift i Kungsholmens stadsdelsnämnd?

Vilken är Moderaternas unika uppgift i Kungsholmens stadsdelsnämnd?

-      Vilken är Moderaternas unika uppgift i Kungsholmens stadsdelsnämnd?

    

  •  Vara en garant att stockholmarnas skattepengar används för bästa nytt

   

  • Fokus på kärnverksamhet – inte slösa pengar och resurser på annat, kärnuppdragen blir lidande när fokus läggs på annat


  •  Bevara och utveckla valfriheten – beslut ska fattas så nära som möjligt de personer som besluten påverkar


-      Vilka är de politiska konflikter med vänsterstyret


  •  Vänstermajoritetens ambition att återta verksamhet i egen regi – S:t Eriks vård- och omsorgsboende där vänstermajoriteten gick emot förvaltningens förslag


  • Trygghet och säkerhet


  •  Låta privata aktörer driva verksamhet – konkurrens är positivt, fokus på kvalitet och nytta för medborgarna, upphandla vård- och omsorgsboende för att höja kvalitet


-      Vilka förslag vill vi arbeta för i nämnden och opinionsbilda kring?

      

  • Ökad trygghet på Kungsholmen och särskilt kring Fridhemsplan – denna plats får inte bli en ny ”Plattan” med öppen droghandel, skjutningar på Kungsholmen, med droghandel och kriminalitet som flyttar hit


  • Levande stadsdel som tar vara på Essingen/ Kungsholmens unika egenskaper såsom grönområden och tillgång till vatten - fler badmöjligheter längs stadsdelens stränder


  • Samhällsservice på Essingen/Kungsholmen kräver en politik som har bra villkor för småföretag, butikerBifogade filer