Politik

Skapa fler parkeringsplatser på Kungsholmen och Essingeöarna

Skapa fler parkeringsplatser på Kungsholmen och Essingeöarna


Skrivelse från M till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2024-02-22 


Från och med 1 februari höjdes parkeringsavgifterna för boenden i innerstan med 45 procent,

eller 6000 kronor per år. Höjningen slår särskilt hårt mot barnfamiljer och äldre – d.v.s.

stockholmare som kan vara i behov av bilen och för vilka en infartsparkering långt bort ifrån

bostaden inte är ett alternativ. Moderaterna vill inte försvåra och fördyra för stockholmarna att

parkera sin bil. Vi tror i stället på att pragmatiskt lösa de problem som finns genom att skapa

fler parkeringsplatser. Ytterst handlar det om att möjliggöra för fler att bo och stanna i

Stockholm – även när livet förändras.

Vänsterstyret motiverade höjningen av parkeringsavgiften med att det är brist på

parkeringsplatser. Men faktum är att man bedriver en politik för att minska antalet

parkeringsplatser. De senaste åren har omkring 5000 parkeringsplatser på gatumark

försvunnit i Stockholm. Lösningen för att öka andelen lediga platser är inte först att skära ned

på det totala antalet och sedan höja priset. Lösningen är att skapa fler parkeringsplatser.

Det finns ca 1200 kvarter i innerstaden. Om en ny parkeringsplats skapas i varje kvarter blir

det över 1000 nya parkeringsplatser. Moderaterna vill använda den befintliga gatuytan bättre,

med s.k. vinkelparkering på fler gator och utbyggda parkeringsfickor innan övergångsställen.

Vinkelparkeringar tar mindre plats än fickparkeringar och parkeringsfickor gör det möjligt att

parkera närmare än tio meter från övergångsställen.

Moderaterna vill med anledning av detta fråga förvaltningen:


  • Anser stadsdelsförvaltningen att det möjligt att tillsammans med trafikkontoret

identifiera och föreslå platser på Kungsholmen och Essingeöarna som kan bli nya

parkeringsplatser i gatumark?


  • Anser stadsdelsförvaltningen att det möjligt att tillsammans med andra berörda

nämnder identifiera platser för parkeringsgarage på Kungsholmen och/eller Essingeöarna?

Bifogade filer