Politik

Vård
Stockholm

Vård

Sjukvården i Stockholm ska utgå från dig. Inte från myndigheter eller krångliga regelverk. En sjukvård med patienten i centrum kräver en fortsatt politik för att utöka valfriheten, garantera kvaliteten och investera i en kraftigt utbyggd sjukvård i en växande Stockholmsregion.

Under 12 år med Alliansen har sjukvården för länets invånare kort och gott blivit mycket bättre. Köerna har kapats och vården är mer jämlik. Vårdköerna har ökat lavinartat i hela landet, men Stockholm håller emot och har istället landets kortaste köer- mycket tack vare alla nya privata vårdgivare som tillkommit. 

Vårdvalssystemet innebär att alla patienter har möjlighet att välja mellan olika vårdgivare inom alltifrån gynekologi till knäplastik. Vi vill fortsätta utveckla vårdvalet till att gälla fler områden, bland annat äldrevård.

Tack vare en välskött ekonomi har vi till exempel råd att bygga ut förlossningsvården och investera i nya akutsjukvårdsbyggnader. De första patienterna togs under hösten 2016 emot på Nya Karolinska universitetssjukhuset, som är ett av världens mest moderna och högteknologiska sjukhus.

För att öka tillgängligheten för länets invånare pågår just nu ett stort arbete med att flytta ut en del av vården utanför akutsjukhusen och närmre invånarna. Nio nya närakuter har öppnat, rustade med både laboratorium och röntgen för att kunna ta hand om akut sjuka patienter som annars hade behövt gå till de stora akutmottagningarna.  

Primärvården utgör navet i vården. När akutsjukhusens uppdrag renodlas mot mer högspecialiserad vård måste primärvårdens roll stärkas ytterligare. Du som patient ska kunna få en fast läkarkontakt som kan vägleda genom sjukvården och ta ett helhetsansvar för dig. 

Det behövs fler medarbetare i hälso- och sjukvården. Vi har brist på vissa typer av specialistläkare samt erfarna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det börjar även bli brist på undersköterskor. Därför behövs såväl fler utbildningsplatser som fler AT- och ST-tjänster. Vi behöver även säkra en god löneutveckling för alla professioner och erbjuda betald specialistutbildning i vissa områden. Ansvar, erfarenhet och utbildning måste löna sig.  

Moderaterna vill:

  • Hålla ordning och reda i finanserna för att kunna fortsätta satsa på vården.
  • Hålla vårdköerna korta genom fler vårdgivare.
  • Utöka patientens rätt att välja vårdgivare genom att fortsätta utveckla vårdvalet, där vårdgivarna också ges ett större ansvar i utbildning och forskning.
  • Förstärka akutsjukvården med upprustade akutmottagningar, fler jourläkarbilar och utökad hemsjukvård.
  • Stärka primärvård och införa fast läkarkontakt. 
  • Utöka AT-tjänsterna med 100 stycken fram till 2020.
  • Utöka ST-tjänsterna i paritet med landstingets behov av specialistläkare. 
  • Införa betald specialistutbildning för sjuksköterskor till specialistsjuksköterska eller barnmorska.
  • Skapa hälsosamma scheman i dygnet runt-verksamheterna för en bättre arbetsmiljö och friskare medarbetare. 

Bifogade filer