Politik

Trafik
Stockholm

Trafik

Kollektivtrafiken i Stockholmsregionen är Sveriges största mötesplats. Här åker du till jobbet, från skolan, mellan träningen och arbetsintervjun, ut i skärgården eller i tunnelbanans underjord.

  • En trygg kollektivtrafik för alla resenärer
  • Mer tunnelbana ger fler jobb
  • Fler ska resa med en utbyggd kollektivtrafik

I Stockholmsregionen ska kollektivtrafiken vara punktlig, hel, ren, snygg och trygg. Annat kan inte vi förvänta oss av den kollektivtrafik som är vår. I vår del av Sverige väntas antalet arbetstillfällen öka med 600.000 till 2050. Vi står för 60 procent av tillväxten och sysselsättningstillväxten i landet. Varje dag kör det in två SL-bussar med nya stockholmare till oss.

Allt detta ställer nya krav på vår kollektivtrafik. Moderaterna tar ansvar. Vår utgångspunkt är att ta hand om det vi har, kraftsamla för att bygga nytt och ta en ny, aktiv roll i samhällsbygget som ska komma alla stockholmare till del.

En trygg kollektivtrafik för alla resenärer

Du ska vara trygg i kollektivtrafiken, oavsett om du åker med buss, tunnelbana, pendeltåg eller båt. Över tid har den upplevda otryggheten runt kollektivtrafiken ökat. Det handlar om obelysta områden, klotter, stöldligor och plankare som tar sig rätten att åka på betalande resenärers bekostnad. Tryggheten i och runt vår kollektivtrafik ska öka. Den tunnelbanepolis som socialdemokraterna avskaffat vill vi återinföra. Moderaterna vill också ha större möjligheter till kameraövervakning i och runt stationsmiljöer i kollektivtrafiken. Dessutom vill vi höja avgifterna för de som plankar och inte gör rätt för sig i kollektivtrafiken. Det sänder både en signal till plankare att det inte ska löna sig att fuskåka och att man ska göra rätt för sig i kollektivtrafiken, men säkrar också upp förstärkta intäkter till SL och kollektivtrafiken. 

Mer tunnelbana ger fler jobb

Moderaterna är Stockholms tunnelbaneparti. I och med den så kallade Stockholmsöverenskommelsen säkerställer vi att tunnelbanan byggs ut i Stockholmsregionen. Elva nya stationer uppförs fram till 2025, och tunnelbanan byggs ut med 19 kilometer ny räls. Framförallt ger detta Stockholmsområdet 78.000 nya bostäder. Det bidrar till tillväxt och utveckling i hela Sverige.

Fler ska resa med en utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsregionen är bland de snabbast växande storstadsregionerna i Europa. Och ju fler vi blir, desto fler människor vill resa kollektivt. Därför säkerställer vi att kollektivtrafiken byggs ut i hela Stockholmsregionen. Tvärbanans förlängning till Kista och Helenelund, som ger 16.000 nya bostäder, påbörjas 2017. Upprustningen av Roslagsbanan, nya pendeltågs- och tunnelbanevagnar och uppgradering av Saltsjöbanan är några av de satsningar vi gör som binder ihop regionen och skapar arbetstillfällen och bostäder. 

Bilar ska åka runt – inte genom Stockholm

Bilköer och trängsel kostar både tid, pengar och miljö. Därför behövs vägar som leder biltrafiken runt Stockholm istället för rakt igenom staden som i dag. Vi vill bygga Förbifart Stockholm, bygga Södertörnsleden och få en fungerande ringled på plats genom bygget av en östlig förbindelse.

För att minska vägtrafiken behövs också fler knutpunkter där det är möjligt att byta från bil (och cykel) till kollektivtrafik kombinerat med infartsparkeringar. Vi ställer inte utbyggd kollektivtrafik mot nya vägar – utan vet att bägge behövs för att människors vardag ska fungera i ett växande Stockholm.

Bifogade filer