Politik

Jobb
Stockholm

Jobb

När vi är många som jobbar hjälps vi åt att skapa mer resurser till vår gemensamma välfärd. Att människor arbetar lägger grunden för hela samhällsekonomin. Det är en förutsättning för att Stockholmsregionen ska utvecklas och klara av den globala konkurrensen, men också för att samhället ska hålla ihop. 

Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten att påverka sitt eget liv. Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst. Men för många lönar det sig alltför lite att gå från bidrag till arbete. Det vill vi ändra på.

Moderaterna tror på alla människors förmåga och potential att kunna bidra till samhället, att kunna arbeta och skaffa sig en egen försörjning. Människor som idag lever på bidrag ska därför mötas av höga förväntningar och inte av likgiltighet från samhället. Det behöver ställas tydliga krav på motprestationer för de personer som uppbär offentliga bidrag och ingen ska behöva sitta passivt i väntan på en insats.  Att ställa krav är att bry sig. 

Stockholm behöver en arbetsmarknad som välkomnar alla, även dem med bristande erfarenheter och lägre kunskapsnivåer. Alla ska få lika möjligheter att göra en social resa.

Moderaterna vill: 

  • Införa ett bidragstak, så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete.
  • Hembesök ska genomföras hos personer som uppbär försörjningsstöd. Detta för att förbättra relationen med socialtjänsten och motverka fusk.  
  • Införa samhällsnyttiga insatser. Arbetslösa med försörjningsstöd mer än tre månader ska delta i enklare samhällsnyttiga arbetsinsatser.
  • Få till stånd bättre och snabbare validering av utländska betyg och meriter
  • SFI kopplat till ersättning. För att öka nyanländas integrering ska elever som läser svenska för invandrare få individuella kunskapsmål och att ersättningen ska kunna sänkas eller helt dras in om målen inte uppnås i tid. 
  • Snabbspår för integration en one stop shop för nyanlända. För att underlätta etableringen ska det finnas en ingång för nyanlända där både kommunala och statliga aktörer samlas för snabbare etablering. 
  • Frivux med matchningsbonus för fler i arbete. Fler utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen ska få möjlighet att etablera sig och ersättningen ska baseras på resultat, per avklarade poäng och godkänt betyg på kursen. Den utbildningsanordnare som stöttar eleven till en varaktig anställning efter avklarade studier ska kunna få en bonus. 
  • Konkurrensutsätta Jobbtorgen och ge ersättning efter resultat. Moderaterna vill ha fler specialiserade jobbtorg, som exempelvis arbetar med validering, matchning och utbildningar som leder till jobb. Ersättning till jobbförmedlingsverksamheter ska baseras på hur stor andel arbetssökande som kommer i arbete och hur lång tid insatsen tar. 

Bifogade filer