Politik

Företagande
Stockholm

Företagande

Att se till att fler jobb skapas är avgörande för att Stockholm ska fungera för alla och kunna fortsätta växa. Om fler jobb ska växa fram är det nödvändigt att företag kan starta, växa och vidareutveckla sin verksamhet.

Alltför krångliga regler, bostadsbrist och höga skatter har dessvärre hindrat företag att expandera i Stockholm. Många handlare runt om i Stockholm drabbas också dagligen av stölder och hot. Ska fler jobb växa fram behöver också företag och entreprenörer bättre villkor.  Moderaternas vision är att Stockholmsregionen ska ha ett näringslivsklimat i toppklass och vara internationellt konkurrenskraftig när det gäller att starta och driva företag samt att attrahera talanger, kapital och entreprenörer från andra länder. 

Moderaterna vill: 

 • Reformera Entreprenörskatten
 • Säkerställ konkurrenskraftig kapitalinkomstbeskattning av personaloptioner
 • Förenkla expertskatten
 • Minska regelbördan
 • Göra det skattefritt att hyra ut delar av en privatbostad, vilket även ska gälla bostadsrätter utan styrelsens godkännande
 • Verka för att flyttskatterna avvecklas för att främja rörlighet och minska inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden
 • Förändra hyresregleringen med en infasning av friare hyressättning
 • Ombilda små lokaler till tillfälliga bostadshotell
 • Möjliggöra för företagshotell där talanger kan bo samt fler kollektivboenden.
 • Sätt mål för företags- och innovationsklimatet i Stockholm
 • Vidareutveckla och kraftigt förstärk satsningarna på innovativa kluster 
 • Inrätta en trygghetsjour för lokala handlares säkerhet och trygghet

Bifogade filer