Politik

Tillväxt
Moderaterna

Tillväxt

Sveriges välstånd bygger på hårt arbete, entreprenörskap och handel

De senaste hundrafemtio åren har Sverige upplevt en enastående utveckling. Den ekonomiska tillväxten har gjort att vi tagit oss från fattigdom till ett av världens rikaste och mest välmående länder. Det har skett genom hårt arbete, uppfinningsrikedom, entreprenörskap och handel med omvärlden. Resan mot att bli ett bättre land ska inte sluta på 2020-talet. Genom en aktiv politik för att skapa tillväxt kommer framtidens svensk kunna leva ett ännu bättre och friare liv än idag. 

Grunden för svenskt välstånd och en stark tillväxt är en marknadsekonomi baserad på enskilt ägande och avtalsfrihet. Det är den fria ekonomin som möjliggör risktagandet som är grunden i allt företagande och entreprenörskap. Människor som tar dessa risker driver ekonomin framåt. Det måste löna sig, annars avstannar risktagandet och i förlängningen samhällets utveckling.

Det finns ingen motsättning mellan tillväxt och ett miljömässigt hållbart näringsliv. Tillväxt innebär ofta att resurser utnyttjas mer effektivt. De senaste decennierna har näringslivet i Sverige visat att det är fullt möjligt med en god ekonomisk tillväxt samtidigt som påverkan på miljön och utsläpp av växthusgaser minskar. Nya medel möjliggör utvecklingen av nya tekniker.

Tillväxt är vägen till en bättre framtid. Alla grupper i samhället får det bättre när ekonomin växer. Det är sedan länge bevisat att tillväxt är den effektivaste åtgärden mot fattigdom. Flera samhällsbärande funktioner är avgörande för en god tillväxt såsom fungerande infrastruktur, ett stabilt kraftsystem och bra skolor och universitet.

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Skydda äganderätten och företagsfriheten
  • Säkerställa att regler är effektiva och uppfyller ett tydligt syfte
  • Värna konkurrenskraftiga företagsskatter och kapitalskatter samt stärka kompetensförsörjningen

Bifogade filer