Politik

Socialtjänst
Moderaterna

Socialtjänst

Vi sätter fokus på det förebyggande arbetet

Alla barn har egna rättigheter och ska vara egna rättighetsbärare i lagstiftningen. Det är viktigt till exempel när socialt utsatta barn inte längre kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. Barnets bästa ska gå före föräldrarnas rätt. Det är ett paradigmskifte i svensk lagstiftning. Ett tydligt exempel på detta är reformen som stärker barns och kvinnors rättigheter och trygghet i skyddade boenden. Alla barn ska ha rätt till en trygg och ljus framtid. Alla barn ska kunna känna tillit till att samhället ger stöd och hjälp när det verkligen behövs.

Idag rekryteras tre barn och unga om dagen till de kriminella gängen. Det behövs en förebyggande politik mot utanförskap och kriminalitet. En av Moderaternas viktigaste prioriteringar är därför att ta fram och implementera en ny socialtjänstlag som sätter fokus på det förebyggande arbetet. 

Problem som handlar om en misslyckad skolgång, omfattande invandring och bristande integration, som i värsta fall leder till utanförskap och kriminalitet, kommer ta lång tid att lösa. Det medför ett ökat tryck på vårt gemensamma samhälle att vända utvecklingen rätt. Därför lägger vi nu tydligt om politiken för att tidigare och mer systematiskt kunna stötta och hjälpa socialt utsatta barn och unga och deras föräldrar, exempelvis genom utbyggt föräldraskapsstöd. 

Vi prioriterar vidare att stärka hela den samlade vårdkedjan för barn och unga. Steg för steg ska vi få ordning på barn- och ungdomsvården i Sverige. Statens institutionsstyrelses ungdomshem (SiS) ska reformeras i grunden. Dagens situation är djupt otillfredsställande med bristande vårdkvalitet, säkerhet och trygghet. Det behöver också göras en översyn av HVB-vården i syfte att stärka tryggheten och säkerheten för barn och unga samt personalen. 

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Barnens bästa ska prioriteras och synliggöras i lagstiftningen, och barnen ska vara egna rättighetsbärare
  • Ta fram och implementera en ny socialtjänstlag med fokus på det förebyggande arbetet samt riva sekretess mellan socialtjänst, skola och polis för att möjliggöra informationsutbyte
  • Reformera den statliga barn- och ungdomsvården så att barn och unga ges den vård och stöd som de behöver, och samtidigt införa ungdomsfängelser för dem som begått grova brott
  • Förstärka arbetet med att ta fram fler familjehem 
  • Prioritera skolsociala team i syfte att bygga förtroende, öka tilliten till skolan och socialtjänsten samt säkerställa en trygg skolmiljö

Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här

Bifogade filer