Politik

Pensioner
Moderaterna

Pensioner

Den som har varit med och byggt Sverige ska känna att det har lönat sig

Vi lever allt längre – varje dag ökar medellivslängden med i genomsnitt fyra timmar. I takt med att vi lever längre behöver vi justera pensionssystemet så att pensionerna inte sjunker. Det viktigaste för att stärka pensionerna är att fler kommer i arbete. Därtill behöver vi arbeta längre och pensionsåldern kommer år 2026 därför att höjas till 67 år.

Grundprinciperna för pensionssystemet behöver vara stabila och hålla över tid. Den moderatledda regeringen har samlat alla riksdagspartier i Pensionsgruppen som är den grupp som förhandlar om pensionssystemet. Att samtliga partier i Riksdagen nu står bakom principerna för pensionssystemet skapar långsiktighet och förutsägbarhet, vilket ger goda förutsättningar för trygga pensioner.

För Moderaterna är det avgörande att den som har arbetat ett helt arbetsliv och varit med och byggt Sverige, ska känna att det har lönat sig. Vi vill stärka pensionärernas ekonomi. Att arbeta ska inte bara göra skillnad i lönekuvert utan även i pensionskuvertet. 

Moderaterna vill och arbetar för att: 

  • Värna arbetslinjen i pensionssystemet – det ska alltid löna sig bättre att ha arbetat än att inte ha gjort det
  • Pensionerna ska höjas. Skatten på pension ska inte vara högre än på arbete. Moderaterna är den enda garanten för ordentligt sänkt skatt på pension 
  • Införa en gas i pensionssystemet – så att pensionerna kan stärkas när Sveriges ekonomi är god
  • Driva på för ett mer jämställt arbetsliv som leder till mer jämställda pensioner
  • Det är viktigt att äldre medarbetares kompetens, erfarenhet och stora värde behålls på arbetsmarknaden. Därför gör vi det mer lönsamt att fortsätta arbeta längre upp i åldrarna

Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här

Bifogade filer