Politik

Migration
Moderaterna

Migration

Vi genomför ett nödvändigt paradigmskifte inom svensk migrationspolitik

Sverige har under lång tid haft en mycket generös migrationspolitik som medfört att väldigt många människor har kommit till Sverige. Den stora invandringen, i kombination med den bristfälliga integrationspolitiken, har skapat ett stort utanförskap i vårt land. 

Moderaterna anser att invandringen till Sverige behöver minska om vi ska klara integrationen och minska utanförskapet. Därför genomför den moderatledda regeringen nu ett nödvändigt paradigmskifte inom svensk migrationspolitik. Vi skärper även kraven för att förvärva svenskt medborgarskap. 

Det är viktigt att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej i migrationspolitiken. Den som får uppehållstillstånd i Sverige ska få goda möjligheter att integreras in i det svenska samhället. Den som får avslag på sin asylansökan ska lämna landet. Vi avskaffar rätten för asylsökande att bo i eget boende till förmån för Migrationsverkets mottagningscenter för att asylprocessen ska påskyndas och risken att asylsökande försvinner in i skuggsamhället minska. Under många år har skuggsamhället tillåtits växa. Det går inte att slå fast hur många människor som befinner sig i Sverige utan giltiga tillstånd. Vi behöver få kontroll över vilka människor som befinner sig här. Därför har regeringen gett myndigheterna i uppdrag att öka de inre utlänningskontrollerna och stärka återvändandeverksamheten. 

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Anpassa det svenska regelverket för beviljande av asyl och asylförfarandet till miniminivån enligt EU-rätten
  • Nyanlända ska kvalificera sig till välfärden genom att arbeta
  • Skärpa kraven för anhöriginvandring genom bland annat ett högre försörjningskrav 
  • Främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring som Sverige är i behov av. Samtidigt höjer vi lönegolvet för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU 
  • Öka möjligheterna att återkalla uppehållstillstånd, till exempel när en person har begått brott, har samröre med eller deltar i kriminella eller extremistiska organisationer eller har fått sitt uppehållstillstånd på falska grunder/uppgifter

Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här

Bifogade filer