Politik

Kultur
Moderaterna

Kultur

Kultur är en grundläggande del av en öppen demokrati 

Kultur är en grundläggande del av ett fungerande samhälle och en öppen demokrati. Människor som tar del av litteratur, konst, musik, teater och annan kultur blir aktiva medborgare med kunskap om världen och historien. 

En del kultur är offentligt finansierad, men kultur är också en välfungerande bransch som i stor utsträckning bidrar till vår tillväxt och välfärd. Moderaterna vill underlätta för de kulturella och kreativa branscherna, som genom livskraftiga företag skapar hundratusentals arbetstillfällen och står för en viktig del av vår export. Det gäller inte minst den svenska musiken, många av våra filmskapare och författare. Kulturen är också en bärande del av vår besöksnäring som bidrar till ett levande Sverige. Därför är en del i Moderaternas kulturpolitik att ha en bra företagspolitik.

För att kunna ta del av kultur och hitta egna uttryck, men också för att kunna ta plats i samhället, är det viktigt att kunna läsa. Idag lämnar en femtedel av eleverna grundskolan utan tillräckliga läskunskaper. Så kan vi inte ha det. Därför prioriterar Moderaterna att stödja barns språkutveckling i skolan genom fler böcker och bemannade skolbibliotek, vid sidan om andra lässatsningar. Våra bibliotek spelar också en avgörande roll i att göra Sverige till ett läsande land. 

Vårt gemensamma kulturarv är viktigt. Vi har en rad byggnader, konstföremål, muséer och monument som är en del av vår historia och identitet. Därför är arbetet med att skydda och bevara kulturarvet prioriterade frågor för Moderaterna.

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Skapa bättre förutsättningar för de kulturella och kreativa branscherna genom tillväxtvänlig näringspolitik
  • Prioritera barn och ungas läsförmåga genom tillgång till fler böcker och bemannade skolbibliotek  
  • Skydda, bevara och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv 

Läs mer om vår kulturpolitik här

Bifogade filer