Politik

Integration
Moderaterna

Integration

Språk, värderingar och egen försörjning är nycklar till en lyckad integration

Det är ohållbart att en så stor del av vår invandrade befolkning i arbetsför ålder inte kan försörja sig själva. Integrationen spelar in i nästan alla politiska områden: jobben, gängbrottsligheten, bidragen, trångboddheten och barns möjligheter att lyckas i framtiden. För en lyckad integrationen krävs mer än små förändringar på marginalen. 

Moderaternas linje är tydlig. Den som är ny i Sverige ska mötas av tydliga krav och goda förutsättningar att bli en del av samhällsgemenskapen. Vi måste integrera de människor som redan befinner sig här innan vi kan ta emot fler. Det svenska språket är nyckeln till att integreras in i det svenska samhället. För oss är det självklart att alla ska kunna svenska och ha grundläggande kunskaper om svenska värderingar.

För att känna gemenskap och inkluderas in i det svenska samhället behöver man också kunna försörja sig själv. Utanförskap går i arv till barn som aldrig ser sina föräldrar gå till jobbet. Arbetsplatsen är central för att få ett sammanhang, lära känna kollegor och utvecklas. I dag lönar det sig inte tillräckligt att arbeta. Det har gett resultatet att det i vissa familjer lönar det sig lika mycket, om inte mer, att stapla bidrag på varandra än att ta ett jobb. Det är fel. Det ska alltid löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag.

Moderaterna vill och arbetar för att: 

  • Införa kvalificering till välfärden för nyanlända. Full tillgång till svenska bidrag och förmåner bör man enbart få genom eget arbete eller genom permanent och laglig bosättning i landet 
  • Den som står längst ifrån arbetsmarknaden ska delta i aktiviteter som för personen närmre arbetsmarknaden – exempelvis språk, praktik eller samhällsnyttiga insatser
  • Införande av språkkrav och obligatorisk samhällsorientering med prov för att få permanent uppehållstillstånd respektive medborgarskap
  • Begränsa rätten till betald tolk. Har man permanent uppehållstillstånd i Sverige ska rätten till tolk – med vissa undantag – upphöra
  • Införa bidragstak, så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till jobb

Bifogade filer