Politik

Idrott
Moderaterna

Idrott

Fler ska få möjlighet till en aktiv fritid

Idrott och friluftsliv är viktigt för folkhälsan och bidrar till integration. Barn- och ungdomsidrott ger unga ett viktigt socialt sammanhang där de lär sig ta ansvar, samarbeta med andra och lägga grunden för en god fysisk hälsa i vuxen ålder. Idrott och friluftsliv bidrar också till en bättre psykisk hälsa. 

Moderaterna vill möjliggöra för fler att ha en aktiv och fungerande fritid. Därför har vi varit pådrivande i den satsning som nu görs i utsatta områden för att ge fler barn och unga möjlighet till en aktiv fritid och en hälsosam gemenskap. Vi vill också underlätta för barn och ungdomar att utveckla sitt idrottande, både tränings- och tävlingsmässigt, till elitnivå. Idrott, friluftsliv och skolgång behöver kunna kombineras på ett fullgott sätt. Även parasporten spelar en viktig roll i att göra idrotten tillgänglig för alla.

Idrotten ger tyvärr inte bara positiva effekter utan inkluderar också problem som kommer av spelande, exempelvis i form av matchfixning och spel på olicensierade spelbolag. Därför genomför den Moderatledda regeringen fler förändringar som syftar till att motverka matchfixning och verkar för en sund och kontrollerad spelmarknad. 

Alla människor ska ha möjlighet till naturupplevelser, rekreation och ökad kunskap om natur och miljö. Tidiga erfarenheter av friluftsliv ger viktiga kunskaper om djur och natur, överlevnad och allemansrätten. Därför understryker vi vikten av skolans roll för barn och ungas möjlighet till och kunskap om friluftsliv. 

Friluftslivet skapar också tiotusentals arbetstillfällen i Sverige, inte sällan i glesbygd. Men när fler vistas i naturen och startar företag inom besöksnäringen ökar också slitage och risken för konflikt mellan turism och markägare. Moderaterna står upp för äganderätten varför ett ökat friluftsliv behöver ske varsamt. 

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Utöka samarbetet mellan skola, fritidshem, idrotts-och friluftsorganisationer så att fler unga börjar idrotta och får en god grund för ett aktivt friluftsliv
  • Genomföra en ny idrottspolitisk utredning och ta fram en Elitidrottsstrategi
  • Säkerställa att det är möjligt för elitidrottare att kombinera studier i gymnasieskolan och i högre utbildning med sin idrottssatsning
  • Motverka matchfixning, olicensierat spelande och andra kriminella element inom idrotten

Läs mer om vår spelpolitik här

Bifogade filer