Politik

HBTQI-frågor
Moderaterna

HBTQI-frågor

I Sverige ska alla kunna visa sin kärlek öppet

I Sverige ska man kunna leva ett fritt liv, öppet visa sin kärlek, bilda familj och få ett tryggt bemötande av det offentliga, i skolan såväl som i sjukvården och på äldreboendet – oavsett vilken sexuell läggning man har. Det är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. 

Moderaterna arbetar för att: 

  • Altruistiskt surrogatmödraskap ska vara möjligt i Sverige. Precis som vid adoptioner bör det föregås en omsorgsfull lämplighetsprövning
  • Alla offentliga bidrag och föreningar och organisationer som hatar eller hotar hbtqi-personer ska stoppas. Vi vill göra en bred översyn av regelverken 
  • Införa obligatorisk samhällskunskap för nyanlända där bland annat hbtqi-personers rättigheter klargörs 
  • Moderaterna föreslår att den som vill byta juridiskt kön ska genomgå en enklare medicinsk utredning hos till exempel läkare eller psykolog – i stället för att genomgå utredningar som kan ta flera år för att få en medicinsk diagnos

Bifogade filer