Politik

Försvar
Moderaterna

Försvar

Omvärldsläget kräver stora satsningar på det svenska försvaret

Moderaterna är pådrivande för att Sverige ska ha ett starkt och robust svenskt försvar. Vi behöver skjuta till de resurser som krävs på både kort och lång sikt för att möta det försämrade säkerhetsläget och stå rustade inför de globala hoten. Den moderatledda regeringen genomför nu med stor beslutsamhet den största upprustningen av vårt totalförsvar sedan 1950-talet. 

Det fullskaliga kriget i Ukraina kommer definiera vår utrikes- och säkerhetspolitik under lång tid framöver. Kriget är inte bara förödande för det fria Ukraina utan utgör också ett allvarligt hot mot freden i Europa och världen i stort. Det ukrainska folket strider inte bara för sin egen överlevnad utan kämpar även för oss och demokratin. Sedan den fullskaliga invasionen har Moderaterna därför verkat för att ge Ukraina maximalt stöd för att värna sin frihet och sin fulla territoriella integritet. Den moderatledda regeringen har också snabbt skalat upp det svenska militära och civila stödet till Ukraina med löpande stödpaket i olika former. 

Sverige behöver samarbeta och skapa allianser med likasinnade länder för att stå emot olika typer av angrepp. För att kunna koordinera oss tillsammans med våra demokratiska grannar i Europa och väst har vi därför länge förespråkat att Sverige borde gå med i försvarsalliansen Nato. Det fullskaliga krig som nu pågår i vårt närområde har också visat att vi hade rätt. Nato kommer att vara basen för hur vi organiserar försvaret av Sverige. Hela Natos ansvar är också̊ Sveriges ansvar. Vi ska vara en långsiktig, lojal och engagerad medlem för att tillsammans kunna värna vår frihet.

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Stärka alla delar av det militära försvaret, bl.a. genom att säkerställa försörjning av kompetent personal med goda anställningsvillkor, mer modern utrustning och en ökad övningsverksamhet
  • Sträva efter en bred parlamentarisk förankring av den nya säkerhetspolitiska hållningen, inte minst genom försvarsberedningen
  • Slutföra den militära integrationen med Nato och vara en aktiv medlem som bidrar till alliansens avskräckning och försvar 
  • Sverige över tid ska ha ett försvarsanslag som garanterar en stark försvarsförmåga. Två procent av BNP till försvaret ska ses som ett golv och inte ett tak
  • Lära oss av kriget i Ukraina exempelvis gällande värdet av ett starkt luftförsvar, behovet av att satsa på ny teknik som drönare, att kunna bemöta cyberangrepp, ha ett tillräckligt skydd för vår infrastruktur och att ha en väl fungerande försvarsunderrättelse

Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här 

Bifogade filer