Politik

Nej till återinförd fastighetsskatt
Moderaterna

Nej till återinförd fastighetsskatt

Tunga socialdemokrater förespråkar nu en återinförd fastighetsskatt. En återinförd fastighetskatt hade inneburit 20 000 kronor per år i ökade utgifter för en vanlig villaägare. Det skulle göra det svårare för människor att köpa hus och många skulle behöva flytta för att de inte har råd att bo kvar. Moderaterna kommer aldrig acceptera en ny fastighetsskatt.

Det är en stor frihet att kunna äga sitt eget hus. Den som äger sitt boende har också generellt sett låga boendekostnader. Moderaterna ser därför allvarligt på att det höjs röster om att återinföra den fastighetsskatt som den borgerliga regeringen – på goda grunder – avskaffade år 2008.

Vilka vill införa en fastighetsskatt?

Det finns flera Socialdemokratiska distrikt som vill återinföra fastighetsskatten. Inför Socialdemokraternas kongress hösten 2021 var det flera tunga S-distrikt, bland annat Stockholm, som drev på för återinförd fastighetsskatt. Hela 43 olika motioner tog upp frågan. 58 procent av Socialdemokraternas kommunföreträdare vill införa en fastighetsskatt.

Magdalena Andersson har sagt att hon inte vill införa en fastighetsskatt, men hon har i en intervju med TT sagt att hon ser fördelar med en fastighetsskatt:

Jo, jag är också ekonom och alla ekonomer ser fördelarna med en fastighetsskatt. Men nu är det så att vi lever inte i en ekonomisk teori utan i en verklighet och det är bara att konstatera att fastighetsskatten är ytterst impopulär. Och för att kunna ha ett skatteuttag så att vi kan finansiera välfärden måste det finnas en legitimitet i skattesystemet och den undergrävs på sättet som fastighetsskatten var utformad.”

Magdalena Andersson

Vänsterpartiet driver ett skarpt förslag om återinförd fastighetsskatt. Miljöpartiet har också lyft frågan om en ”mer rättvis bostadsbeskattning som inte premierar bostadsrätter”. Centerpartiet vill öka skatteuttaget från fastighetssektorn, men de är emot en fastighetsskatt.

Hur mycket dyrare blir det för en villaägare om fastighetsskatten återinförs?

Det skulle innebära att ägarna för en vanlig villa får cirka 20 000 kronor per år i ökade utgifter, om fastighetsskatten återinfördes på det sätt som den såg ut innan den avskaffades år 2008.

Det kan bli betydligt dyrare än så om du har en villa med ett högre taxeringsvärde. På den här sidan kan du räkna ut exakt hur hög din skatt skulle bli vid en återinförd fastighetsskatt. Den beräkningen utgår ifrån de förslag på ny fastighetsskatt som lämnats av organisationer och tankesmedjor som har lämnat förslag på en ny fastighetsskatt.

Moderaterna kommer aldrig återinföra fastighetsskatten

Fastighetsskatten var en mycket dålig skatt som gjorde det dyrt att äga en bostad och som innebar att människor fick sälja sin bostad för att de inte hade råd att bo kvar. Den innebar att barn som hade ärvt en sommarstuga från sina föräldrar, som hade ökat mycket i värde, inte hade råd att ha kvar den på grund av den höga skatten.

Moderaterna säger nej till en återinförd fastighetsskatt. Det är en frihetsfråga att kunna äga sin bostad – vi vill göra det lättare för fler att kunna köpa ett hus. Därför kommer vi aldrig tolerera en fastighetsskatt.

Bifogade filer