Politik

EU
Moderaterna

EU

Europasamarbetet gör oss till ett starkare, säkrare och rikare land

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen gör oss till ett bättre, rikare och starkare land. Den gemensamma inre marknaden utgör grunden för svenskt ekonomiskt välstånd och våra företags konkurrenskraft. På ett mer grundläggande plan är unionen en avgörande faktor för fred, stabilitet och välstånd i vår del av världen. Vikten av detta kan inte nog understrykas efter Putins illegala och orättfärdiga anfallskrig mot Ukraina.

EU:s fokus ska ligga på att lösa gemensamma problem som Sverige och de övriga medlemsländerna inte kan hantera på egen hand och på frågor där det finns ett stort värde av att EU agerar gemensamt, till exempel handel och inre marknad, klimat och miljö, konkurrenskraft, migration och säkerhet.

Principen att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå är en moderat ledstjärna i EU-politiken. Därför är vi kritiska till förslag om detaljstyrning av sådant som vi här i Sverige sköter bättre själva eller som lämpar sig dåligt för kompromisser mellan 27 olika medlemsstater, såsom arbetsmarknads- och socialpolitik.

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Öka EU:s stöd till Ukraina och press på Ryssland
  • Förstärka kontrollen vid EU:s yttre gräns, få effektivare asylprocesser på plats samt öka återvändandet
  • Stärka företagsklimatet i Europa genom minskad regelbörda och färre handelshinder
  • EU ska ha en tydlig klimatagenda som ger industri och samhälle rätt förutsättningar att ställa om
  • Värna den fria rörligheten för hederliga människor genom att försvåra att den missbrukas av kriminella och den organiserade brottsligheten

Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här.

Bifogade filer