Politik

Bostäder & stadsbyggnad
Moderaterna

Bostäder & stadsbyggnad

Vi har konkreta förslag för mer flexibel bostadsmarknad

På dagens bostadsmarknad är det alldeles för svårt att såväl hyra som att köpa en bostad. För att Sverige ska växa behövs en välfungerande och flexibel bostadsmarknad. Det är lika viktigt för kvinnan som vill lämna ett förhållande som för den unga som vill flytta hemifrån, liksom för företaget som vill expandera men inte kan attrahera rätt kompetens på grund av bostadsbrist.

Sverige befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge med hög inflation, höga räntor och låg tillväxt. Det drabbar inte minst byggbranschen genom ökade priser och minskad efterfrågan. Samtidigt finns strukturella problem som även under goda ekonomiska tider leder till att bostadsbyggandet försvåras. Det handlar om långa ledtider och alldeles för krångliga byggregler. Därför arbetar den moderatledda regeringen nu för att öka tillgången på byggbar mark, korta ledtiderna och förenkla byggregler.

Tröskeln för att ta sig in på bostadsmarknaden är för hög. Sex av tio unga kan inte köpa en bostad på egen hand och köerna för att få en hyresrätt i storstäderna är tiotals år långa. Det behöver bli mer lönsamt att bygga hyresrätter genom att hyresgästers faktiska värdering av boendet ges större vikt med en friare hyressättning. Dessutom behöver privatuthyrning underlättas så att en större del av det befintliga bostadsbeståndet kan nyttjas. Moderaterna säger även nej till ett återinförande av fastighetsskatten.

Tryggheten i bostadsområden behöver stärkas och det behöver bli lättare att vräka kriminella hyresgäster. Kvinnors utsatthet för våld och förtryck är också ett allvarligt samhällsproblem som är vanligt förekommande i det egna hemmet. Därför ska förutsättningarna stärkas för en hyresgäst som utsatts för våld att överta ett hyreskontrakt vid en uppsägning.

Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorns utsläpp för ungefär en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Att bostäder blir mer energieffektiva är en viktig komponent för att minska utsläppen. Dessutom minskar hushållens sårbarhet vid höga elpriser om energianvändningen effektiviseras. 

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Liberalisera strandskyddslagstiftningen för att öka tillgången på byggbar mark
  • Tillfälligt höja ROT-avdraget för att stötta byggbranschen och hushållen
  • Höja bolånetaket för att det ska bli lättare att komma in på den ägda bostadsmarknaden
  • Skapa fler vägar till ägt boende genom hyrköp och ägarlägenheter
  • Utöka möjligheterna för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott i eller i närheten av bostaden för att göra bostadsområden tryggare

Vanligt ställda frågor

Bifogade filer