Politik

Arbetslinjen
Moderaterna

Arbetslinjen

Det ska alltid löna sig mer att arbeta 

Moderaterna är partiet för alla som jobbar, vill jobba och har jobbat. Det ska alltid löna sig bättre att arbeta än att gå på bidrag. Skatten på arbete ska sänkas och det ska säkerställas att bidrags- och transfereringssystemet främjar arbetslinjen. 

Bidragskulturen behöver brytas, det ska aldrig gå att tjäna mer på att stapla bidrag på varandra än på att arbeta. För att ta del av olika bidrag ska det finnas tydliga aktivitetskrav. Alla som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska delta i aktiviteter motsvarade sin arbetsförmåga för att få fullt bidrag. 

Att så många som möjligt jobbar är grunden för vårt välstånd. När fler jobbar blir det också mer pengar till välfärden. 

För att fler ska arbeta behöver drivkrafterna för att ta de jobb som finns vara starkare än drivkrafterna att försörjas av bidrag. Så är inte fallet i dag. Trösklarna in till arbetsmarknaden måste sänkas, bidrags- och transfereringssystemet ska främja arbetslinjen, matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras och skatten på arbete sänkas. Det är arbetslinjen – inte bidragslinjen, som bygger Sverige starkt. 

Moderaterna vill och arbetar för att: 

  • Sänka skatten på arbete för alla som arbetar, särskilt för dem med låga och medelstora inkomster
  • Införa bidragstak så att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag. Summan av olika bidrag får aldrig bli högre än lönen från ett arbete
  • Bekämpa långtidsarbetslösheten med effektiva nystartsjobb, aktivitetskrav, en fungerande utbildningsplikt och en jobbpremie som innebär att det ska löna sig för långtidsarbetslösa att gå från bidrag till jobb
  • Se till att den som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl deltar i aktiviteter för att få fullt bidrag
  • Skapa en arbetsmarknad som är öppen för alla. Möjligheterna på arbetsmarknaden begränsas ofta för människor som har synliga eller osynliga funktionsnedsättningar – varje människas arbetsförmåga ska tas tillvara

Bifogade filer