Politik

Föreningens representanter år 2024

Föreningens representanter år 2024

Som en följd av valresultatet år 2022 har dessa medlemmar haft följande uppdrag under året:   

Kommunfullmäktige                                    Fritz Lennaárd (ledamot) Regionfullmäktige                     Kjell-Åke Karlsson (ers)

 

Av region- och kommunfullmäktige (valresultatet år 2022) valda medlemmar i föreningen:    

Kommunen

Fastighetsnämnden                                    Fritz Lennaárd (Vice ordförande)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden                 Fritz Lennaárd (ledamot)

Storsthlm (tidigare KSL)                              Fritz Lennaárd (ombud)

Stadsdelsnämnden                Kjell-Åke Karlsson (ers) 

Kulturhuset/stadsteatern                              Rickard Hasslev (ers)

Vigselförrättare                                             Ian Dickson Lauritzen 

Regionen

Locum AB                                                     Kjell-Åke Karlsson (ers)

Fastighets / servicenämnden                        Kjell-Åke Karlsson (ers)

Övervakningsnämnd                                     Kjell-Åke Karlsson (ledamot) 

Bifogade filer