Politik

Ett antal lokal/lokala politiska frågor för Essingen.

Ett antal lokal/lokala politiska frågor för Essingen.

  • Vi Moderater på Essingen tror på kollektivtrafiken och kommer att ta strid mot varje förslag om nedläggning och nedskärning av busslinjer. Vi har under året drivit:
  1.  Att behåll 1:ans turtäthet
  2. Att behåll 56:ans linjedragning på Stora Essingen


Bifogade filer