Nyheter

Svenska flaggan
Essingen
2024-06-06

Nationaldagen

I vårt land tar vi hand om varandra

Det är mycket som är fantastiskt med Sverige. Vi är ett litet land med stora framgångar inom allt från vetenskap och företagande till idrott och kultur. Vi är ett land där jämlikhet och jämställdhet är vägledande, tillsammans med fred och frihet. Hos oss är man fri att älska den man vill och barn har egna rättigheter.

I Sverige tar vi hand om varandra. Vi går till jobbet för att tjäna egna pengar, men också för att bidra till andras välfärd – för att stötta den som blivit gammal eller sjuk.

Samtidigt lever vi i en ny och farligare tid – den mest allvarliga sedan andra världskriget. Det ryska invasionskriget i Ukraina fortsätter. Det ukrainska folket slåss inte bara för sin egen frihet, utan också för vår. Det är och förblir vår historiska uppgift som land att hjälpa Ukraina, så länge som det krävs. 

Geopolitiska spänningar, handelskrig och gränsöverskridande brottslighet och terrorism kan få allvarliga konsekvenser också för oss i Sverige.

När omvärlden är orolig blir det ännu viktigare att vi står enade här hemma. Det är och förblir fullt legitimt att tycka olika, om stora såväl som små politiska frågor. Men vi måste gemensamt stå upp för vårt lands frihet och säkerhet.

Sådana grundläggande värden ligger bortom ett vi och dem. Det ligger bortom höger och vänster, eller infödd och invandrad. Det finns ett Sverige, som vi tillsammans ska vårda och utveckla, och hålla ihop.

Jag är och förblir övertygad om att vi gemensamt kan lösa de problem och utmaningar vi står inför. Vi har som land klarat av svåra saker tidigare och enats i frågor som är viktiga.

Ta kriget i Ukraina som exempel. I riksdagen är vi långt ifrån överens om allt – men vi enas om Ukraina. Förmågan att samlas som land i viktiga frågor är avgörande.

Vårt utgångsläge är också bättre än många andra länders. Vi är inte bara EU:s mest demokratiska land – vi är också det mest jämställda.

Vår ekonomi är fortfarande stark internationellt sett. När inflationen nu är tydligt på väg ner går vi in i en ny fas i den ekonomiska politiken, där vi kan satsa på framtiden och använda styrkan i Sveriges välskötta statsfinanser.

En annan styrka vi har i Sverige är att vi är geografiskt omgivna av våra bästa vänner. Norge, Danmark, Finland och Island är de länder som ligger oss närmast vad gäller värderingar och kultur. Det är länder vi arbetar med dagligen, över såväl parti- som nationsgränser och samarbetet är bättre och djupare nu än kanske någon gång i modern tid.

Inte minst då vi sedan den 7 mars inte längre bara är goda vänner och grannar – vi är allierade i Nato.

Sverige har nu 31 allierade som lovar att försvara oss, på samma sätt som vi lovar att försvara andra medlemmar i Nato. Sverige blir tryggare och Nato starkare. Det är viktigt i en orolig tid.

Våra problem är inte enkla, men inte heller omöjliga. Vi har gjort Sverige tryggare, rikare och starkare förut och kan göra det igen.

Inte för att problemen är små eller utmaningarna lätta, utan för att vi har klarat det förut. Både problem som har sin grund i konflikter ute i världen och problem som vi har orsakat själva. Det är en av Sveriges stora styrkor – när vi väl bestämt oss att ta itu med någonting så gör vi det med besked. Det ger skäl att känna hopp inför framtiden.

Låt oss i dag också glädjas över att vi alla ha turen att bo här. Det är trots allt rätt få förunnat. Och oavsett om du är född här, om du har dina rötter i en annan del av världen eller om du just nu bor utomlands – ha en riktigt fin nationaldag!


Ulf Kristersson, statsminister