Nyheter

Ministern för Civilt försvar Carl-Oscar Bohlin
Essingen
2024-05-11

Jahn Charleville, föreningsrepresentant - Moderata seniorer; Rapporterar från ett föredrag som Ministern för Civilt försvar Carl-Oscar Bohlin höll på kansliet för M-seniorerna.

I april höll Ministern för Civilt försvar (observera benämningen) Carl-Oscar Bohlin föredrag på kansliet för M-seniorerna. Mycket välbesökt av stadens och länets seniordelegater. Bohlin talade över ämnet "Totalförsvaret - en gemensam angelägenhet i allvarstyngd tid". Kunde även heta "Ett starkt och motståndskraftigt totalförsvar bygger vi tillsammans".

Efter Det Kalla Krigets slut blev vårt civilförsvar nedlagt. T ex blev skyddsrummen lagerlokaler i tron på den eviga freden. Att Putin 2007 talade i krigstongångar ville inte vi naiva svenskar tro på. Vår egoism och bitvis lathet gjorde Sverige sämre som land.


Nu har regeringen inrättat ett Totalförsvarsdepartement som ger Bohlin möjlighet att påverka alla andra departement att tänka och handla i civilförsvarsanda. Då handlar Bohlin som civilförsvarsminister. (!)


Handlingar och beslut fattas med lärdomar bl a från Ukrainakriget. Även Finlands civilförsvarshantering studeras noga. Vi behöver mer reservkraft och räddningstjänst. Viktigt med privat-offentlig samverkan. Ej bra att vara beroende av rysk konstgödsel. Lagerhållning av mediciner måste bli mycket bättre. Cyberförsvaret måste moderniseras i linje med att angreppen blir smartare. Allt regelkrångel måste bort. Och Nato ställer krav. Allmänt sagt.


Hyperviktigt att befolkningen upplever nutidssituationen som allvarlig och bitvis farlig. Det individuella ansvaret måste bekantgöras. Och repeteras! Strategisk kommunikation från "toppen" måste till. Mer allvar för ALLA i Sverige!.

 

Ett område område måste åtgärdas NU. Såväl politiska, ideella som bostadsrättsföreningar måste SNARAST upprätta kartor m m på var aktuella skyddsrum finns. De ska redovisas för medlemmarna! Inte bara en gång - utan repeteras då och då.


Sätt igång! uppmanade Bohlin. Glömskan är allmän. Mycket förträngs.


 Detta gäller självklart även EssingeM! tillägger undertecknad.