Nyheter

Ekerömoderaterna
2022-07-05

Valplattform 2022 - sammanfattning av våra vallöften

En trygg och hållbar framtid för Mälaröarna Vi Ekerömoderater vill fortsätta att utveckla Mälaröarna till en plats där alla är trygga, kan utvecklas och känna frihet under hela livet. Mälaröarna erbjuder en hög livskvalitet. Våra öar ska fortsät- ta vara en plats för välmående för alla under hela livet, nu och i framtiden. Men vi är inte nöjda. Mälaröarna kan bli ännu bättre. Med ledorden frihet, trygghet och hållbarhet vill vi fortsätta att ta ansvar för och utveckla hela Ekerö kommun. Inför valet 2022 har vi en ny men erfaren ledning för Ekerömoderaterna. Vi vill fortsätta ta ansvar för en god ekonomi. Det ger oss möjligheten att möta in- vånarnas behov, samtidigt som vi inte ska ta ut mer skatt än nödvändigt. Vi vill utveckla Mälaröarna genom att våga se problem och agera, men också genom att vara lyhörda för våra invånares behov, oro och åsikter. Vi har höga ambitioner. Vi ska ha landets bästa skolor. Vi ska motverka otrygghet i alla former och återskapa den civila beredskapen. Vi ska också bli en av länets bästa klimatkommuner och en av de mest företagarvänliga i Sverige.

  1. Bevara Mälaröarnas unika karaktär - bygga Ekerö centrum som ett lantligt småstadscentrum utan höghuskomplex.
  2. Öka tryggheten för alla som bor och vistas på våra öar.  
  3. Fortsätt skapa bättre kommunikationer och fler och snabbare båtförbindelser.
  4. Säkra en trygg uppväxtmiljö och en bra utbildning för våra barn och ungdomar. 
  5. Säkra att vi har en omsorg för både barn och äldre som är präglad av respekt och omtanke. 
  6. Skapa ett gynnsammare företagsklimat för fler jobb och ett större lokalt serviceutbud.
  7. Erbjuda ökad valfrihet inom fritid-, kultur- och idrottsliv, för alla åldersgrupper.
  8. Skapa en fungerande integration som bygger på arbete, ett inkluderande fritidsliv och utbildning i svenska språket. 
  9. Ökade ambitioner inom klimat- och hållbarhetsarbete. 
  10. Utveckla en stark civil beredskap på Mälaröarna.


Läs mer om hela vårt valmanifest på: https://moderaterna.net/ekero/politik