Nyheter

Ekerömoderaterna
2022-08-14

Trafik för en hållbar vardag

Trafik och infrastruktur är frågor som berör oss alla. En god infrastruktur är avgörande för jobb och tillväxt i hela Sverige. Moderaterna vill rusta upp vägnätet, förbättra möjligheten till pendling och att ställa om transportsektorn i hållbar riktning så att jobben kan bli fler och tillväxten starkare.

Tyvärr är infrastrukturen nedprioriterad av den nuvarande regeringen. Det innebär att många blir tvingade att leva med konsekvenserna av infrastrukturens brister. Till exempel tågpendlare som fryser på stationer, eller bilister och yrkeschaufförer som tvingas köra på dåligt underhållna vägar. Det påverkar den enskildes vardag men också samhällsekonomin i stort när människor inte kommer i tid till jobbet eller dagishämtningen – och när företag inte kan leverera sina varor i tid. 


Vi Ekerömoderater vill därför se till att trafik i vår kommun blir mer tillgänglig, hållbar och framför allt tryggare.


Ringlinjer i våra tätorter


  • Vi vill verka för att vi får nya ringlinjer i kommunens två tätorter Ekerö centrum och Stenhamra, för att underlätta för ung som gammal att ta sig runt Mälaröarna.


Fler gång- och cykelvägar


  • Idag har vi många olika färdmedel för att ta oss till och från Mälaröarna. Men för att det även ska vara lätt att ta sig runt i vår kommun, så krävs det ännu fler satsningar på gång- och cykelvägar.


Ekerömoderaterna älskar pendelbåtar


  • Vi älskar pendelbåten och ser den som ett naturligt inslag i vår kollektivtrafik. Vi i Ekerömoderaterna vill verka för att vi får fler pendelbåtslinjer och en ännu bättre turtäthet.