Nyheter

Ekerömoderaterna
2022-06-10

Taklagsfest för Ekerö kommuns nya badhus

Under tisdagen den 7 juni deltog ledande företrädare från kommunen på det nya badhusets taklagsfest. Ett taklagsfest är lite av en milstolpe som firas för allt det goda arbete som byggarbetarna gjort under processens gång.

Tillsammans med sina kommunalrådskolleger från Centerpartiet och Kristdemokraterna, ordförandena för byggnadsnämnden (Arnulf Langlet, M), Tekniska nämnden (Gunnar Mossberg, M) och Kultur och fritidsnämnden (Helena Butén, M), kunde kommunstyrelsens ordförande Johan Elfver fira en av många milstolpar under byggnationen av det nya badhuset. Taklagsfesten gav möjlighet för politiker, tjänstemän, projektansvariga och byggarbetare att få en djupare insyn i byggprocessen och det framgångsrika arbete som gjort så här långt.


Nu är det inte långt kvar innan de första badgästerna hälsas välkomna till badhuset.