Nyheter

Ekerömoderaterna
2023-10-30

Pressmeddelande: Ekerömoderaternas oppositionsbudget

En ansvarsfull oppositionsbudget utan skattehöjning.


Efter många år av borgerligt styre står Ekerö kommun på en stabil och god ekonomisk grund. Kommunen har överskott i finanserna och rejäla skyddsvallar och sparat i ladorna för att klara de svåra år som stundar. Ekerömoderaterna har styrt kommunen genom finanskriser, flyktingkris och pandemi för att nämna några utmaningar utan att ha skickat notan till skattebetalarna. Ekerömoderaterna presenterar en ansvarsfulloppositionsbudget i balans som inte innebär en skattehöjning för kommunens invånare.


- Ekerö ska ha en välfärd att lita på. Krig, inflation och högre räntor gör det nödvändigt att prioritera välfärdens kärna. Skolan ska vara en plats för kunskap och ordning. Arbetslinjen ska alltid trumfa bidragslinjen. Omsorgen ska vara trygg för den som inte klarar sig på egen hand. Vi står på Ekeröbornas sida, säger Johan Elfver (M) Oppositionsråd.


Vi lägger som största oppositionsparti en budget som tar ansvar för välfärdens kärna. Det är med dessa utgångspunkter som Moderaterna skulle vilja förvalta vår kommun när vi står inför tuffa år. Trots det överskott vi byggt upp i goda tider under vårt styre väljer nu vänsterstyret att i sämsta tänkbara ekonomiska läge höja skatten.


- Våra Ekeröbor som kämpar med högre matpriser, dyra elräkningar och stigande boräntor ska få ännu mindre marginaler. Den av vänsterstyret föreslagna skattehöjningen på 27 öre och den skattehöjning som vänsterstyret i regionen presenterar kommer att tillsammans med höjda taxor och avgifter kommer att kosta en normalfamilj på Ekerö cirka 14 000 kronor mer per år, säger Johan Elfver (M) Oppositionsråd.


- Vi moderater på Ekerö vill på alla sätt minska de bördor som våra kommuninnevånare får bära. Istället för att prioritera det viktigaste skickas notan till skattebetalarna. Vår väg är en annan. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar. Kommunen ska utvecklas i den takt som skattebetalarna och kommunens finanser orkar med. Steg för steg förstärker vi viktiga välfärdsverksamheter, avslutar Johan Elfver (M) Oppositionsråd.