Politik

2022 Ekerömoderaterna - Trafik och transport

2022 Ekerömoderaterna - Trafik och transport

En prioriterad fråga för oss alla i kommunen är att förbättra förbindelserna till, från och på våra öar. Kommunen har ett aktivt samarbete med Trafikverket och Region Stockholm/SL för att förbättra trafiksituationen. Mycket har gjorts och mycket är på gång som kommer skapa en bättre trafiksituation på sikt. Vi moderater nöjer oss inte med det. Vi vill också verka för en hållbar omställningen genom att möjliggöra för fler att använda en elbil, åka kollektivt, cykla och samåka.


Här är våra prioriteringar:


  • Öka tillgängligheten att röra sig med buss mellan yttre delar och tätorten, samt mellan kommunen och Brommaplan.
  • Bussringleder i Ekerös kommuns 2 tätorter för att minska korta biltransporter och på så sätt underlätta för barn, deras föräldrar och andra invånare.
  • Ställa krav på Trafikverket att trafiken ska flyta även under ombyggnad av Ekerövägen.
  • Införa direktbåt från Tappström till Stockholm gärna eldriven och med fler avgångar än idag
  • Fler båtlinjer, tex ny linje Tappström-Alvik-Solna strand och Jungfrusund - Stockholm
  • Utredninga och ev planera för att i framtiden kunna anlägga en kommunikationsförbindelse mellan Munsö - Färingsö - Hässelby
  • Bygga ut gång- och cykelvägnätet samt öka säkerheten för gående och cyklister.
  • Införa fler infarts- och centrumparkeringar.
  • Kommunal strategi för att säkerställa ett bra laddnätverk för elbilar på Mälaröarna.
  • På sikt vill vi också att kommunen tar över ansvaret för vägföreningar i tätorterna Stenhamra och Ekerö. Det behöver ske successivt eftersom det krävs en omfattande utredning, stora kostnader och noggrann planering för att genomföras på ett bra sätt.