Politik

2022 Ekerömoderaterna - Social omsorg

2022 Ekerömoderaterna - Social omsorg

Social omsorg är en viktig och högprioriterad del i välfärdens kärna. Mälaröarna ska vara en plats för livskvalitet för alla under hela livet. Oavsett vilka förutsättningar du har, ska du ha möjlighet att utvecklas, kunna leva så självständigt som möjligt och känna dig trygg. Det ska finnas ett skyddsnät för alla människor, i alla åldrar och i alla livssituationer, men också en möjlighet att hitta vägar att bidra och vara en del i ett meningsfullt sammanhang.


Här är våra prioriteringar:


  • Möjliggöra en meningsfull sysselsättning och fritid för invånare med funktionsvariationer.
  • Förbättra kvaliteten inom LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) genom ökade krav på utbildad personal i verksamheter som omfattas av LSS.
  • Fortsätt möjliggöra fler LSS-boenden för att möta framtidens behov. 
  • Personer med missbruk och samsjuklighet ska få det stöd de behöver, för att må bättre och leva ett meningsfullt liv utan ett aktivt beroende.
  • Krav på goda språkkunskaper i svenska hos personal som arbetar med med brukare, klienter och boende.
  • Socialförvaltningen ska erbjuda rådgivning inom privatekonomi och juridik.
  • Nolltolerans mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Socialförvaltningen ska tilldelas nödvändiga resurser och stöd i det arbetet. 
  • Förebyggande insatser för att fånga upp unga som är på väg åt fel håll i livet och ge föräldrar extra stöd i sitt föräldraskap.