Politik

2022 Ekerömoderaterna - Seniorerna i Ekerö kommun

2022 Ekerömoderaterna - Seniorerna i Ekerö kommun

Våra äldre som byggt upp vårt samhälle förtjänar den största respekt och omtanke. Vi har idag en hög kvalitet i vår äldreomsorg, men inte heller här låter vi oss nöjas utan vi vill bli ännu bättre. Fler insatser kan göras för att våra seniora invånare ska få ett tryggt liv, en aktiv fritid och en större frihet i val av boende.


Många som levt hela eller större delen av sitt liv på Mälaröarna vill gärna bo kvar här som äldre, medan en del flyttar hit efter pensionen. Det är viktigt att det finns förutsättningar för att leva ett meningsfullt liv här även som senior. Vi moderater stödjer föreningsliv som riktar sig särskilt till äldre och bryter ofrivillig ensamhet.  

Här är våra prioriteringar:


  • Utveckla och möjliggöra ökad valfrihet för de äldre vad det gäller insatser och boendeformer.
  • Skapa fler trygghets- och seniorboenden så att fler kan bo kvar i kommunen, få det stöd de behöver och minska känslan av ensamhet.
  • Säkerställa fortsatt hög kvalitet inom vård och omsorg genom ökade krav på utbildad personal.
  • Göra det enklare för seniorer att utnyttja våra möteslokaler och kommunala anläggningar, se över möjligheten att i samverkan med andra aktörer tillskapa större samlingslokal som kan nyttjas alla invånare och även seniorer.
  • Ekerö kommun ska ligga i framkant när det gäller välfärdsteknik, för ökad trygghet och frihet för äldre.
  • Säkerställa att alla som jobbar med våra äldre har goda kunskaper i svenska språket.
  • Inrätta kommunal samverkansfunktion för äldrefrågor för att effektivare möta behoven av vård och omsorg.
  • Verka för att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge