Politik

2022 Ekerömoderaterna - Ökad trygghet

2022 Ekerömoderaterna - Ökad trygghet

Kriminalitet och otrygghet är ett stort problem i Sverige. Även om brottsligheten på Mälaröarna är bland den lägsta i länet är den upplevda otryggheten ett problem. Därför behövs utökade satsningar för att både förebygga och motverka brott. Kommunen, polismyndigheten och andra myndigheter måste samarbeta för att skapa ett nätverk runt personer som är på väg in ett utanförskap. Vi vill också möjliggöra för ett ökat engagemang hos föräldrar, grannar och andra samhällsaktörer att bidra. Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle.


Här är våra prioriteringar:


  • Återupprätta en polisstation i Ekerö centrum
  • Möjliggöra för ordningsvakter.
  • Nolltolerans mot drogförsäljning och langning 
  • Öka satsningarna på trygga mötesplatser för unga genom samarbeten, fler fältassistenter och bilburna trygghetsvärdar.
  • Ge alla tonårsföräldrar ett "Trygghetspaket” för ökat föräldraengagemang och lättillgängligt stöd om och när det behövs.
  • Få tillstånd att sätta upp fler trygghetskameror i tätortsnära bebyggelser. 
  • Utbildningar på skolor och arbetsplatser för att fler ska kunna upptäcka och ge stöd till drabbade av våld i nära relationer och hedersbrott.
  • Utveckla samarbetet med föreningsliv, socialtjänst, skola, kyrka och polis för att tidigt fånga ”unga på glid”. 
  • Skapa fler trygga gångvägar genom ökad belysning.