Politik

2022 Ekerömoderaterna - Näringsliv och jobb

2022 Ekerömoderaterna - Näringsliv och jobb

Våra 4 000 företag i kommunen är viktiga för välfärden. Var tredje skattekrona till kommunen kommer från anställda i dessa företag. Vi måste värna om näringslivet genom att skapa bättre förutsättningar för att starta nya företag och för befintliga att utvecklas. Vårt mål är att bli en av Sveriges mest företagarvänliga kommuner. Med pandemin har distansarbete ökat och fler väljer att bosätta sig längre bort från storstaden. Därför vill vi möjliggöra för fler att arbeta hemifrån, något som gör Mälaröarna ännu mer attraktiva. Det skapar många nya möjligheter för lokal tillväxt när behoven av service och handel ökar.


Här är våra prioriteringar:


  • Snabbare och enklare service och tillståndsprocesser.
  • Möjliggöra för fler samarbeten mellan företagare, fastighetsägare, kommunen och hela region Stockholm.
  • Förbättra och utveckla kommunens e-tjänster.
  • Planera för nya arbetsplats- och handelsområden som möter framtidens behov, men även mer kortsiktigt möjliggör utveckling för kommunens näringsliv.
  • Samverka med det lokala näringslivet för att tillsammans se behov och möjligheter och ta fram en strategi för hur framtidens näringsliv ska utvecklas. 
  • Underlätta samarbeten mellan lokalt näringsliv och forskning för att utveckla tillväxtbranscher som exemplevis greentech, elflyg och bränslecellskraftverk.
  • Alla kommunens invånare och verksamheter ska ha möjlighet till riktligt bra internettuppkoppling antingen via fiber eller nya tekniker.