Politik

2022 Ekerömoderaterna - Kommunens beredskap

2022 Ekerömoderaterna - Kommunens beredskap

Frågor om samhällets beredskap för kriser har blivit mer aktuellt efter pandemin och konflikter i världen. Vi vill bygga upp civilförsvaret och skapa en god beredskap för att skydda våra invånare på Mälaröarna. Vi behöver därför öka samverkan med myndigheter som Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Länsstyrelsen.


Här är våra prioriteringar:


 • Säkerställa kommunens informationssäkerhet och beredskapsförmåga vid cyberattacker.
 • Införa en beredskapssamordnare i kommunen
 • Kräva att kommunal personal finns tillgänglig vid kris, för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner.
 • Inrätta ytterligare skyddsobjekt för att säkerställa Skå flygplats, vattentorn och andra viktiga objekt för el- och vattenförsörjning.
 • Planera för beredskapslager av mat och medicin.
 • Utöka samarbetet med Försvarsmakten.
 • Planera för att säkerställa säkerheten av infrastrukturen. 
 • Säkerställa energiförsörjning för våra mest utsatta på särskilda boenden. 
 • Utreda Ekeröledens (färjans) framtid när Förbifart Stockholm öppnar och säkerställa dess viktiga uppgift som alternativ för transporter av person- och nyttotrafik till och från Ekerö.
 • Genomföra samövningar i beredskapsförmåga med nationella myndigheter. 
 • Säkerställa att nätverksleverantören skapar ett stabilare elnät utan strömavbrott.