Politik

2022 Ekerömoderaterna - Hållbart klimat och ren miljö

2022 Ekerömoderaterna - Hållbart klimat och ren miljö

På Mälaröarna finns ett genuint engagemang och intresse för en hållbar livsstil. För oss moderater är det viktigt att skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar framtid för Ekerö kommun. Vi har tagit stora kliv framåt den senaste mandatperioden men vi behöver göra mer. Vi vill ligga i framkant bland Stockholms kranskommuner när det gäller miljö och klimatarbete.


Här är våra prioriteringar:


  • Minska de kommunala koldioxidutsläppen.
  • Påbörja miljöcertifiering av kommunens samtliga fastigheter under mandatperioden.
  • Utreda möjligheterna att komplettera nuvarande energiförsörjning med mindre anläggningar för nya och koldioxidneutrala energislag i Ekerö kommun. Moderaterna vill värna vår fossilfria och stabila elproduktion, samt lägga grunden för nästa generations kärnkraft.
  • Minska utsläppen från fordonstrafiken genom att underlätta för elbilsanvändning, kollektivt resande, samåkning och cykling.
  • Bibehålla friheten som egen bil innebär men stimulera utbyte till elbil bl.a. genom möjliggörandet av fler laddstolpar/laddnätverk. 
  • Underlätta för företag och initiativ som har fokus på hållbar utveckling.
  • Fortsätta utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet i tätorter och i glesbygd använda moderna enskillda avlopp eller gemensamma bioreningsverk. 
  • Prioritera närodlad/producerad mat i skola, äldreomsorg och annan kommunal verksamhet.