Politik

2022 Ekerömoderaterna  - Hållbar integration

2022 Ekerömoderaterna - Hållbar integration

Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån, det är vart du är på väg som räknas. Alla som kommer till vår kommun ska välkomnas och vi ska gemensamt se till att nyanlända integreras i vårt samhälle. Vi, precis som hela Sverige, behöver en hållbar integration. Vår övertygelse är att arbete alltid ska löna sig bättre än bidrag och att jobb är nyckeln till en fungerande integration. Därför vill vi möjliggöra för våra nyanlända att snabbt få ett meningsfullt arbete, lära sig svenska språket, hjälpa familjer att kunna skaffa en bra bostad och att barnen får bra en start i förskola och skola.


Här är våra prioriteringar:


  • Införa en integrationsansvarig i kommunen med ansvar för att nyanlända integreras och kommer in på arbetsmarknaden. Personen ska ansvara för: 
  • Samverkan kring integrationsfrågor med det lokala näringslivet, föreningslivet, Arbetsförmedlingen och Nyföretagarcentrum. 
  • Följa upp utbildningsinsatser mot nyanlända.
  • Förmedla arbetstillfällen och inledande hjälp att skaffa en bostad.
  • Vi vill ställa krav på den nyanlände att aktivt delta i språkundervisningen och samhällsorientering. Uteblivet deltagande kan resultera i uteblivet bidrag.
  • Vi ställer krav på att nyanlända blir självförsörjande så snart det går och att de bidrar till samhället, men senast inom 2 år.
  • Undvika tillfälliga bostäder som modulhus, baracker eller liknande ska användas, för att undvika bostadssegregation.