Politik

2022 Ekerömoderaterna - Hållbar bostadsutveckling

2022 Ekerömoderaterna - Hållbar bostadsutveckling

Vi vill värna om den unika naturen, småstadskänslan invid villastadsbebyggelsen och närheten till storstaden som gör det så attraktivt att bo på Mälaröarna. Nybyggnationen ska vara långsiktigt hållbar. Den ska utvecklas i takt med serviceutbud och trafiksituation, anpassas efter natur och befintlig bebyggelse samt ta hänsyn till invånarnas behov och önskemål. Alla delar i kommunen ska utvecklas varsamt och efter sina olika villkor. Ekerö kommun ska inte vara en plats för höghuskomplex.


Här är våra prioriteringar:


  • Vi vill lägga stor vikt på estetik och hållbarhet i utvecklingen av Ekerö kommun. 
  • Bygga nya Ekerö centrum som en småskalig lantlig småstadskärna med vindlande gator, generöst butiksutbud och många platser att mötas på. 
  • Stenhamra centrum utvecklas till ett attraktivt småskaligt centrum med liv och rörelse och ett utbud som möter invånarnas behov av handel och verksamheter. 
  • Underlätta för nybyggnation och tillbyggnation genom enklare och snabbare bygglovshandläggning.
  • Bygga olika typer av boenden med olika typer av upplåtelseformer med tyngd på ägande; för livets alla faser och utifrån olika ekonomiska förutsättningar.
  • Kommunen ska kunna köpa och äga mark och genom god detaljplanering och markanvisningar styra utbyggnaden efter invånarnas behov.
  • Möjliggöra ökat småhusbyggande utanför detaljplanerat område.