Politik

2022 Ekerömoderaterna - Aktiv fritid, kultur och idrott

2022 Ekerömoderaterna - Aktiv fritid, kultur och idrott

Hälsa och livskvalitet är nära förknippat med ett rikt utbud av aktiviteter, idrott och kultur för alla åldrar. Vi moderater vill värna om det stora utbud av aktiviteter som finns redan idag och göra det tillgängligt för fler. Vi vill också göra fler satsningar; både i kommunal regi men även genom att stimulera initiativ som tas av invånarna och andra aktörer som vill satsa i kommunen.

Här är våra prioriteringar:


  • Underlätta för privata initiativ inom kultur och fritid genom snabbare service och tillståndsgivning.
  • Göra det lättare för alla att använda kommunens lokaler med ett gemensamt bokningssystem. 
  • Fortsätta utvecklingen av kulturhuset i Ekerö Centrum och göra det tillgängligt för fler. Skapa ett ungdomens hus som ger äldre ungdomar samma meningsfulla fritid 
  • Öka satsningen på Kulturskolan.
  • Planera för fler idrottsanläggningar i hela kommunen samt förbättra befintliga.
  • Göra Ekebyhovsdalen till en park för rekreation och idrott. 
  • Utveckla idrottscentrum i Svanhagen/Färingsö, och utreda möjligheterna för en utomhusbassäng.