Nyheter

Ekerömoderaterna
2023-10-28

Moderata Seniorers årliga sopplunch har gått av stapeln

Den 26 oktober 2023 var det dags för Moderata Seniorers andra höstträff. Efter sedvanlig sopplunch, var det dags att överlämna ordet till dagens talare, Ulrika Heindorff som är ledamot av Sveriges Riksdag sedan 2018, samt ledamot av Socialförsäkringsutskottet.

Ulrika har under hela sin politiska karriär, värnat och varit god förespråkare för seniorernas livskvalitet. De äldres livserfarenhet och stora kunskapsbank måste respekteras och tillvaratagas på ett bättre sätt! Vår regering har nu instiftat en ny minister-post, vi har fått en äldre-minister, Anna Tenje som bl.a. har till uppgift att bara syssla med frågor som berör seniorer. 

Vi är tacksamma för denna nya ministerinstallation!

Vi var alla helt ense om att Ulrika gav oss både inspiration och energi med sitt besök, och vi välkomnar henne gärna tillbaka i närtid!


Monica Nyberg

Representant Moderata Seniorer/Ekerö