Nyheter

Årsmöte
Ekerömoderaterna
2024-02-19

Kallelse Ekerömoderaternas årsmöte

Kallelse till Ekerömoderaternas årsmöte

Datum: 14 mars

Tid: Kl. 19:00

Plats: Ekebyhovs slott

 

Kaffe och lättare förtäring serveras från 18.30.

Årsmötestalare är Michaela Fletcher (M), länsförbundsordförande och KSO i Österåker samt Irene Svenonius (M), Oppositionsråd i Region Stockholm och ledamot i partistyrelsen.

Vänligen anmäl ditt deltagande till ekero@moderaterna.se eller sms till 0733-112222

Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan 7 dagar innan årsmötet.

Motioner ska vara inskickade till ekero@moderaterna.se senast den 29 februari.

 

Varmt välkommen!

 Arnulf Langlet

Föreningsordförande, Ekerömoderaterna


Årsmöteshandlingnarna kan du ladda ned här: https://we.tl/t-c2ePfB156J


-  Kvällen inleds med ett tal av Michaela Fletcher(M). Därefter kommer Johan Elfver (M), oppositionsråd på Ekerö hålla ett anförande.

Föredragningslista Årsmötet

1. Öppnande

2. Val av ordförande för årsmötet

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Val av justerare tillika rösträknare att utöver ordföranden justera årsmötesprotokollet

5. Godkännande av föredragningslistan

6. Godkännande av årsmötets utlysning

7. Fastställande av röstlängd

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Revisorns berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Förslag från styrelsen (propositioner)

12. Inkomna övriga förslag (motioner)

13. Anteckning om självskrivna ledamöter*

14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

15. Val av ordförande

16. Val av vice ordförande

17. Val av minst 3 ledamöter i styrelsen

18. Val av minst 2 revisorer och ersättare för dessa, tillika särskild granskningsperson av rapport om lokalt partistöd i förekommande fall

19. Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare

20. Val av valberedning och sammankallande i denna, med uppgift att förbereda val vid årsmöten

21. Övriga ärenden

22. Avslutning

*För förening i Stockholms län: KF-gruppens gruppledare, samt MUF:s representant och ersättare till föreningsstyrelsen.

-  Kvällen avslutas med Irene Svenonius (M)