Nyheter

Ekerömoderaterna
2022-04-20

Hur ska vi sortera barnen, ministern?

I en rad lagförslag rullar Socialdemokraterna under våren ut sin ”offensiv” mot skolan. Ett uppmärksammat förslag handlar om att alla skolor från och med den 1 juli nästa år ska verka för en ”allsidig social sammansättning” i klasserna. Hur det ska gå till i praktiken är oklart.

I veckan kunde man läsa en debattartikel i Aftonbladet som belyser Socialdemokraternas högst problematiska förslag om att alla skolor från och med den 1 juli ska verka för en "allsidig social sammansättning" i klasserna.


Debattartikeln skrevs under av ledande moderata företrädare, bland annat kommunstyrelsens ordförande i Ekerö Adam Reuterskiöld:


Text nedan:


Därför frågar vi skolministern: utifrån vilka kriterier ska vi kommuner sortera barn för att uppnå en enligt regeringen önskvärd sammansättning?


Sverige har en omfattande bostadssegregation. Detta avspeglas också i skolan, eftersom många, inte minst elever i de lägre årskurserna, vill gå i en skola nära hemmet. 

Långt ifrån alla skolor är dock segregerade. Inte sällan har en del populära skolor uppemot 40 olika modersmål representerade.


Möjligheten att välja – och välja bort – skola är viktig och uppskattad. I närmare 30 år har det varit möjligt för elever i Sverige att välja skola, kommunal såväl som fristående, oavsett storlek på plånbok. 

Friskolereformen kallas unik i världen och det är unikt att det är möjligt att välja både privata och offentliga alternativ utan höga terminsavgifter som endast få har råd att betala. 

Det här gör det verkligen möjligt för alla familjer att hitta en skola som passar för varje barn.För att motverka segregationen i Sverige föreslår nu s-regeringen att alla skolor ska verka för en ”allsidig social sammansättning” i skolorna. Det står dessutom i förslaget till lagtext att kommunerna ska arbeta ”aktivt” med detta och ”så långt det är möjligt”. 

Det är mycket långtgående krav för oss ute i kommunerna.


Hur ska det då gå till? 

Propositionen som ligger på riksdagens bord ger få svar, men för att blanda eleverna utifrån socioekonomisk bakgrund kommer urval behöva göras på etnisk bakgrund, föräldrars inkomst och utbildningsnivå och bostadsort, vilket riskerar att strida mot diskrimineringslagen. 

I praktiken kommer man att behöva kvotera barnen utifrån olika parametrar, eftersom de allra flesta vill gå i en skola nära hemmet och att utgångspunkten därmed är att många skolor inte har den enligt socialdemokraterna önskvärda sammansättningen. 

Är blandningen överordnad föräldrarnas val eller är den föreslagna skrivningen i skollagen ett slag i luften? Ska vi börja bussa elever till skolor som de inte vill gå i och som ligger långt hemifrån?

Och när kan man som kommun anses ha gjort tillräckligt för att inte få kritik och böter av Skolinspektionen? Ska den kommun som vägrar sortera ut barn beroende på etnicitet få kännbara straff?


S-förslaget skulle, om det går igenom, flytta makten från föräldrarna till politiker och byråkrater och det säger vi bestämt nej till. Vi tycker att eleverna och deras föräldrar vet bäst.

På presskonferensen i samband med presentationen av förslaget kunde skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) inte närmare beskriva hur i praktiken det här ska gå till. 

Vi menar att det som skrivs in i svensk lag måste vara tydligt för tolkning, annars kommer det här leda till stor godtycklighet och missnöje. Därför frågar vi igen: hur ska barnen sorteras, skolministern? Vilka kriterier är det som gäller?


Erik Andersson,  kommunstyrelsens ordförande (KSO) Täby (M)

Hanna Bocander,  KSO Danderyd (M)

Harry Bouveng,  KSO Nynäshamn (M)

Axel Conradi,  oppositionsråd Sundbyberg (M)

Daniel Dronjak KSO Huddinge (M)

Bino Drummond,  KSO  Norrtälje  (M)

Karin Enström riksdagsledamot,  Moderaterna  i  Vaxholm

Emma Feldman,  KSO Järfälla (M)

Deshira Flankör,  KSO Värmdö (M)

Michaela Fletcher,  KSO  Österåker  (M)

Mats Gerdau,  KSO Nacka (M)

Pehr Granfalk,  KSO Solna (M)

Sven Gustafsson,  oppositionsråd Haninge (M)

Olov Holst,  KSO  Sigtuna  (M)

Johan Hägglöf,  kommunalråd  Nykvarn  (M)

Fredrik Kjos,  KSO Upplands Bro (M)

Daniel Källenfors,  KSO Lidingö (M)

Anna König Jerlmyr  (M),  gruppledare Moderaterna i Stockholms stad

Parisa Liljestrand,  KSO Vallentuna (M)

Rickard Livén,  KSO Salem (M)

Stina Lundgren,  oppositionsråd  Botkyrka  (M)

Adam Reuterskiöld,  KSO Ekerö (M)

Alexander Rosenberg,  oppositionsråd Södertälje (M)

Anki Svensson,  oppositionsråd Tyresö (M)

Henrik Thunes,  KSO Sollentuna (M)

Oskar Weinmar,  KSO Upplands Väsby (M)