Nyheter

Stenhamra
Ekerömoderaterna
2023-06-27

Ett levande Stenhamra

Ekerömoderaterna vill utveckla Stenhamra centrum, till ett trivsamt och tryggt centrum som behåller småskaligheten och kopplingen till historien med bland annat stenhuggarbyn. Ett levande centrum skapar trygghet. Därför är det viktigt att verksamheter som vårdcentral, butiker, systembolag, bibliotek och restauranger finns i bottenvåningen på de bostadshus som ligger i centrumets kärna.

Ekerömoderaterna vill ha en tydlig centrumkärna och lägre varierad bebyggelse. Stenhamra ska utvecklas med trevliga mötesplatser, grönska och trygg och bra framkomlighet för både gångtrafikanter, cyklar och bilar. Många har behov av bil och vi måste se till att det är lätt att parkera.


Tidplan:

 • 2016 planförslag godkändes
 • 2018 antas översiktsplan där Stenhamra pekas ut som utvecklingsområde
 • 2019 hölls medborgardialog
 • 2019 Stenhamra delas in i tre separata detaljplaner
 • 2 förskolor
 • 2 skolor
 • Centrumbebyggelsen
 • 2020 samråd av detaljplaner för förskolorna
 • 2022 reviderad detaljplan för förskolorna är för granskning
 • 2023 detaljplanen för förskolorna godkänns och antas
 • 2023 samråd med kommuninvånare om förslaget för Stenhamra C
 • 2024 vår, synpunkter från samrådet har bearbetats, reviderad detaljplan skickas ut för granskning
 • 2024 höst, detaljplanen för Stenhamra C godkänns och antas
 • 2025 Förskolorna står klara
 • 2026-2030 nya Stenhamraskolan och Stenhamra C påbörjas (i bästa fall)