Nyheter

Ekerömoderaterna
2022-04-19

Ekerö - Sveriges bästa kommun att åldras i!

Lär känna våra fantastiska seniorer!

Ekerö skall vara Sveriges bästa kommun att åldras i!


Vi seniorer utgör en betydande del av hela rikets befolkning, och denna kunskapsbank och livserfarenhet vi besitter, vill vi fortsättningsvis få möjlighet att förmedla även som senior.

 

Vi seniorer på Ekerö, håller oss aktiva via återkommande sammankomster och event, vilket förhindrar åldersdiskriminering och ofrivillig ensamhet, som annars kan leda till ohälsa.

Som senior skall man kunna känna sig trygg, och få uppleva gemenskap och delaktighet i samhället.


Kom med och lär känna våra seniorvänner, och upplev den goda gemenskapen!


Monica Nyberg,

Ordförande Moderata Seniorer i Ekerö