Politik

Åtgärder för att vända trenden med dödsskjutningar
Moderaterna

Åtgärder för att vända trenden med dödsskjutningar

Gängkriminaliteten utgör det största hotet mot människors liv och trygghet just nu. Under den första halvan av 2022 har det skett över 197 skjutningar i Sverige. Under samma tidsperiod har 34 personer skjutits ihjäl – det är nästan dubbelt så många jämfört med helåret 2014. Det finns över 8 000 aktiva gängkriminella i vårt land. Moderaterna har flera förslag för att stoppa dessa inhemska terrorister.

Det allvarliga läget i Sverige med skjutningar och sprängningar är inget nytt. Moderaterna har föreslagit flera åtgärder som hade haft stor effekt i arbetet med att bekämpa gängen: dubbla straff för gängkriminella, visitationszoner och preventiv avlyssning av gängkriminella.  Men regeringen säger fortsatt nej. 

Sverige behöver en ny kriminalpolitik – här kan du läsa om vad Moderaterna vill göra för att vända trenden med dödsskjutningar.

Vi vill se dubbla straff för gängkriminella

I Danmark har man infört ett system med dubbla straff för gängkriminella. Det har gett effekt. Moderaterna vill se dubbla straff för brott som begås av gängkriminella.  Gängkriminella som begår brott ska låsas in på lång tid, så att de inte kan begå nya brott. 

Vi vill ge polisen möjlighet att avlyssna gängkriminella i förebyggande syfte

I dag krävs det en konkret misstanke om brott för att polisen ska få avlyssna gängkriminella.

Om vi ska kunna förhindra fler skjutningar är det viktigt att polisen kan avlyssna aktiva gängkriminella i förebyggande syfte. Innan de har begått brott. Det är ett verktyg polisen behöver här och nu – det kan inte utredas förutsättningslöst.  

Vi vill göra det möjligt att vittna anonymt

Gängen utsätter idag människor som vill vittna för hot och våld. Om vi ska kunna lagföra fler kriminella bör det bli möjligt att vittna anonymt i Sverige. Det är ett system som finns i flera rättsstater – bland annat Norge, Danmark och Nederländerna – och som Polisen och Åklagarmyndigheten i Sverige efterfrågar.

Vi vill inrätta visitationszoner

Sverige har allvarliga problem med illegala vapen. Polisen måste få bättre möjligheter att söka efter vapen. Därför vill Moderaterna inrätta visitationszoner. Det innebär att polisen, efter beslut från åklagare, får möjlighet att visitera personer i områden där det bedöms finnas mycket illegala vapen. Visitationszoner ska vara avgränsade till vissa områden och under begränsad tid.

Gör det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng

I dag är det inte olagligt att vara med i ett kriminellt gäng. Föreningsfriheten i vår grundlag gör det möjligt för vem som helst att starta och vara medlem i en kriminell organisation. Det är inte rimligt.  Föreningsfriheten ska inte omfatta människor som sysslar med systemhotande brottslighet.

Vi vill göra det lättare att beslagta bilar och klockor från gängkriminella

Gängkriminella rör sig ofta med dyra bilar, klockor och märkeskläder. Det är saker som ofta är finansierade av brottsvinster. Det är statussymboler som gör att unga blir lockade av gängen och riskerar att dras in i kriminalitet. 

Moderaterna vill göra det lättare att beslagta egendom från gängkriminella. Vi vill se en ny regel som gör att den kriminella själv behöver kunna förklara hur han eller hon har skaffat sakerna – annars ska de kunna beslagtas av myndigheterna.

Gör det lättare att omhänderta unga som är på väg in i kriminalitet

Ungdomar utnyttjas av gängen för att utföra allvarliga våldsbrott, sälja narkotika och bära vapen. I dag har socialtjänsten i varje kommun en möjlighet att ansöka om att tvångsomhänderta ungdomar som ägnar sig åt kriminalitet. Moderaterna vill att den möjligheten ska användas i högre utsträckning.

Ett steg i den riktningen är att ge Åklagarmyndigheten rätten att ansöka om att tvångsomhänderta ungdomar som ägnar sig åt kriminalitet. Staten bör också ta en större del av kostnaden för tvångsomhändertaganden. 

Bifogade filer